WYMAGANE DOKUMENTY:
- stawiennictwo osobiste;
- wypełniony formularz „Wniosek o zawarcie małżeństwa poza lokalem rzędu”
- dowód osobisty lub paszport polski
- dowód uiszczenia opłaty
 
OPŁATY SKARBOWE:
1000 zł – opłata za zawarcie małżeństwa poza lokalem urzędu; 84zł – za sporządzenie aktu małżeństwa; dokonana w kasie Urzędu – pokój nr 30 lub na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin, Nr konta 03 1240 3464 1111 0010 2751 1223
 
TERMIN ZAŁATWIENIA:
zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
para zamierzająca zawrzeć związek małżeński zgłasza się osobiście razem z kompletem dokumentów w pokoju 8 lub 10 Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ul. Kilińskiego 10, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
wniosek do Sądu Rejonowego w Lubinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
 
PODSTAWA PRAWNA:
art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.2082) oraz art.76-79 oraz 85 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U z 2016r. poz.2064)
 
ZAŁĄCZNIKI:
Wniosek o zawarcie małżeństwa poza lokalem urzędu

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Akta stanu cywilnego - Zawarcie małżeństwa poza lokalem urzędu
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacji i Kadr
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:14.03.2017 13:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:19.09.2018 13:49