Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

WYMAGANE DOKUMENTY
- wypełniony "Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny", (wniosek do pobrania w załączniku)
- zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej (w przypadku żołnierza),
- karta powołania do czynnej służby wojskowej (w przypadku poborowego),
- odpis skrócony aktu małżeństwa,
- odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
- zaświadczenie o wysokości dochodu miesięcznego członków rodziny (zaświadczenie z zakładu pracy lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego zasiłku - w przypadku osób bezrobotnych),
- oświadczenie członka rodziny o braku dochodu,
- dowód osobisty członka rodziny (do wglądu).

OPŁATY SKARBOWE
Bez opłat.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Niezwłocznie - maksymalny termin oczekiwania do 7 dni.

MIEJSCE NA ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW
Po ustaleniu kompletności wniosku w pok. 101 (I piętro) dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ul. Kilińskiego 10, pok. Nr 13.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lubina w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA
Art. 127 i art. 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 461 z późniejszymi zmianami)

INNE INFORMACJE
Wszelkich informacji w sprawach jw. udziela pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego pod numerem telefonu: 74-68-232.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:09.01.2009 11:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:22.08.2013 10:41