WYMAGANE DOKUMENTY:
- wypełniony druk „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”; odrębny dla każdej osoby zgłaszającej wyjazd ( wniosek do pobrania w załączniku)
- dowód osobisty lub paszport
- zgłoszenia wyjazdu za granicę można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem i dowodem osobistym.
- zgłoszenia można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem ogólnopolskiej platformy teleinformatycznej ePUAP
 
OPŁATY SKARBOWE:
Czynność zgłoszenia wyjazdu za granicę jest wolna od opłat
17 zł opłata za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika) dokonana w kasie Urzędu – pokój Nr 30 lub na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin, Nr konta 03 1240 3464 1111 0010 2751 1223  z uwzględnieniem spraw, przy których na mocy załącznika do ustawy o opłacie skarbowej pełnomocnictwo nie podlega opłacie).
 
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Niezwłocznie – w chwili przejęcia przez organ zgłoszenia wyjazdu za granicę.
Zgłoszenia należy dokonać osobiście. Za osoby niepełnoletnie obowiązku zgłoszenia dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.
 
MIEJSCE NA ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW:
Z kompletem dokumentów należy zgłosić się do pokoju nr 21 w Wydziale Spraw Obywatelskich-Urząd Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ul. Kilińskiego 10, codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.
 
PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.2411).
 
INNE INFORMACJE:
Wszelkich informacji w sprawach jw. udzielają Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich-Urząd Stanu Cywilnego po numerami telefonów: 76 74-68-210, 76 74-68-211

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

 

 

 

 

 

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie - Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacji i Kadr
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:06.03.2015 13:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:01.06.2020 15:28