Listopad 2014


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Listopad 2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:06.11.2014 15:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:05.12.2014 11:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
05.12.2014 11:34 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.434.2014 Z DNIA 28
listopada 2014 R.
w sprawie dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na
cele: rekreacyjno - ogrodnicze oraz jako teren dodatkowy bez
możliwości zabudowy."

(Tomasz Przyszlak)
05.12.2014 11:34 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.433.2014 Z DNIA 28
listopada 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
05.12.2014 11:34 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.432.2014 Z DNIA 28
listopada 2014 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2014 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie"

(Tomasz Przyszlak)
05.12.2014 11:34 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.431.2014 Z DNIA 28
listopada 2014 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2014r."

(Tomasz Przyszlak)
05.12.2014 11:34 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.430.2014 Z DNIA 27
listopada 2014 R.
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w
formie przetargu ustnego nieograniczonego."

(Tomasz Przyszlak)
03.12.2014 12:20 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.429.2014 Z DNIA 25
listopada 2014 R.
w sprawie umorzeń należności związanych z użytkowaniem
lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
03.12.2014 12:20 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.428.2014 Z DNIA 24
listopada 2014 R.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie przetargu
ustnego nieograniczonego."

(Tomasz Przyszlak)
27.11.2014 10:06 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.427.2014 Z DNIA 21
listopada 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
27.11.2014 10:05 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.426.2014 Z DNIA 21
listopada 2014 R.
w sprawie umorzeń należności związanych z użytkowaniem
lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
27.11.2014 10:05 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.425.2014 Z DNIA 21
listopada 2014 R.
w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej."

(Tomasz Przyszlak)
27.11.2014 10:05 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.424.2014 Z DNIA 21
listopada 2014 R.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie przetargu
ustnego nieograniczonego."

(Tomasz Przyszlak)
27.11.2014 10:05 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.423.2014 Z DNIA 21
listopada 2014 R.
w sprawie częściowej spłaty należności z tytułu
nabycia prawa własności nieruchomości położonych w
obrębie 8 miasta Lubina, oznaczonych nr 700/15 (po podziale
700/31 i 700/32), 700/13 i 700/17."

(Tomasz Przyszlak)
27.11.2014 10:05 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.422.2014 Z DNIA 22
listopada 2014 R.
w sprawie odmowy zbycia części nieruchomości jako terenu
dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
27.11.2014 10:05 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.421.2014 Z DNIA 19
listopada 2014 R.
w sprawie nabycia w drodze komunalizacji nieruchomości
gruntowej."

(Tomasz Przyszlak)
27.11.2014 10:05 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.420.2014 Z DNIA 18
listopada 2014 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
27.11.2014 10:05 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.419.2014 Z DNIA 18
listopada 2014 R.
w sprawie zmian planu finansowego wydzielonego rachunku
dochodów i wydatków nimi finansowanych, jednostek
oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin na
2014 rok."

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2014 13:40 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.418.2014 Z DNIA 18
listopada 2014 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2014 dla:
Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w
Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2014 13:40 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.417.2014 Z DNIA 18
listopada 2014 R.
w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do
reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin, na Nadzwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników TVL sp. z o.o. w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2014 13:40 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.416.2014 Z DNIA 17
listopada 2014 R.
w sprawie odroczenie terminu płatności zaległości
czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu
mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2014 13:40 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.415.2014 Z DNIA 17
listopada 2014 R.
w sprawie umorzeń należności związanych z użytkowaniem
lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2014 13:40 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.414.2014 Z DNIA 14
listopada 2014 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2014 13:40 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.413.2014 Z DNIA 14
listopada 2014 R.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie przetargu
ustnego nieograniczonego."

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2014 13:40 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.412.2014 Z DNIA 14
listopada 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2014 13:40 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.411.2014 Z DNIA 14
listopada 2014 R.
w sprawie umorzeń zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2014 13:40 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.410.2014 Z DNIA 13
listopada 2014 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2014 dla:
Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w
Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubinie"

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2014 13:40 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.409.2014 Z DNIA 13
listopada 2014 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2014 rok."

(Tomasz Przyszlak)
14.11.2014 13:39 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.408.2014 Z DNIA 12
listopada 2014 R.
w sprawie dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na cele
rekreacyjno - ogrodnicze oraz jako teren dodatkowy bez
możliwości zabudowy."

(Tomasz Przyszlak)
14.11.2014 13:39 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.407.2014 Z DNIA 6
listopada 2014 R.
w sprawie umorzeń zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
14.11.2014 13:39 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.406.2014 Z DNIA 6
listopada 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
14.11.2014 13:39 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.405.2014 Z DNIA 6
listopada 2014 R.
w sprawie zamknięcia zadań inwestycyjnych i przekazania
środków trwałych."

(Tomasz Przyszlak)
06.11.2014 15:40 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)