Październik 2014


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Październik 2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:09.10.2014 12:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:06.11.2014 15:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
06.11.2014 15:36 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.397.2014 Z DNIA 31
października 2014 R.
w sprawie zmian planu finansowego wydzielonego rachunku
dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek
oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin na
2014 r."

(Tomasz Przyszlak)
06.11.2014 15:36 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.396.2014 Z DNIA 31
października 2014 R.
w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
06.11.2014 15:36 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.395.2014 Z DNIA 30
października 2014 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2014 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie"

(Tomasz Przyszlak)
06.11.2014 15:36 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.394.2014 Z DNIA 30
października 2014 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2014r."

(Tomasz Przyszlak)
06.11.2014 15:36 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.393.2014 Z DNIA 30
października 2014 R.
w sprawie zorganizowania trzeciego przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z
udziałem w nieruchomości wspólnej i takim samym udziałem
w gruncie."

(Tomasz Przyszlak)
06.11.2014 15:36 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.392.2014 Z DNIA 30
października 2014 R.
w sprawie warunkowych umorzeń zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
06.11.2014 15:36 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.391.2014 Z DNIA 29
października 2014 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
06.11.2014 15:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.390.2014 Z DNIA 28
października 2014 R.
w sprawie nabycia przez Gminę Miejską Lubin prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
06.11.2014 15:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.389.2014 Z DNIA 27
października 2014 R.
w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na
dzierżawę gruntu."

(Tomasz Przyszlak)
06.11.2014 15:27 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.388.2014 Z DNIA 27
października 2014 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
06.11.2014 15:27 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.387.2014 Z DNIA 27
października 2014 R.
w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zad.
publ. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej określonego w ofercie Lubińskiego Klubu Karate
Kyokushin z siedzibą..."

(Tomasz Przyszlak)
28.10.2014 15:16 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.386.2014 Z DNIA 24
października 2014 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
28.10.2014 15:16 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.385.2014 Z DNIA 24
października 2014 R.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o
wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz
udzielonych umorzeniach niepodatkowych nalezności
budżetowych za..."

(Tomasz Przyszlak)
28.10.2014 15:16 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.384.2014 Z DNIA 23
października 2014 R.
w sprawie powołania Koordynatora Gminnego ds. Obsługi
Informatycznej oraz Operatorów Informatycznej Obsługi
Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Lubina w
związku z wyborami do rad..."

(Tomasz Przyszlak)
28.10.2014 15:16 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.383.2014 Z DNIA 21
października 2014 R.
w sprawie zamknięcia zadania inwestycyjnego i przekazania
środka trwałego."

(Tomasz Przyszlak)
28.10.2014 15:16 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.382.2014 Z DNIA 21
października 2014 R.
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste części
nieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
28.10.2014 15:16 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.381.2014 Z DNIA 20
października 2014 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2014 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
28.10.2014 15:16 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.380.2014 Z DNIA 20
października 2014 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2014r."

(Tomasz Przyszlak)
22.10.2014 11:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.379.2014 Z DNIA 17
października 2014 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
22.10.2014 11:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.378.2014 Z DNIA 17
października 2014 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
22.10.2014 11:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.377.2014 Z DNIA 17
października 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
22.10.2014 11:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.376.2014 Z DNIA 16
października 2014 R.
w sprawie wyznaczenia samorządowej jednostki organizacyjnej
do przeprowadzania postępowania i udzielenia zamówienia
publicznego na ubezpieczenie mienia."

(Tomasz Przyszlak)
22.10.2014 11:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.375.2014 Z DNIA 16
października 2014 R.
w sprawie odmowy zbycia części nieruchomości jako terenu
dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
22.10.2014 11:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.374.2014 Z DNIA 15
października 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu
nabycia własności nieruchomości położonej w obrębie 10
miasta Lubina, oznaczonej nr geodezyjnym 174/3."

(Tomasz Przyszlak)
22.10.2014 11:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.373.2014 Z DNIA 15
października 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
22.10.2014 11:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.372.2014 Z DNIA 14
października 2014 R.
w sprawie zbycia na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu
mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
22.10.2014 11:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.371.2014 Z DNIA 14
października 2014 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
22.10.2014 11:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.370.2014 Z DNIA 13
października 2014 R.
w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do
reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin, na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej TERMAL"

(Tomasz Przyszlak)
16.10.2014 10:08 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.369.2014 Z DNIA 10
października 2014 R.
w sprawie warunkowych umorzeń zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
16.10.2014 10:08 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.368.2014 Z DNIA 9
października 2014 R.
w sprawie dzierżawy nieruchomości jako teren dodatkowy bez
możliwości zabudowy."

(Tomasz Przyszlak)
16.10.2014 10:08 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.367.2014 Z DNIA 9
października 2014 R.
w sprawie rozwiązania umów dzierżawy nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
16.10.2014 10:08 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.366.2014 Z DNIA 9
października 2014 R.
w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu
komputerowego."

(Tomasz Przyszlak)
16.10.2014 10:08 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.365.2014 Z DNIA 8
października 2014 R.
w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż lokalu użytkowego wraz z udziałem w
nieruchomości wspólnej oraz udziałem w gruncie."

(Tomasz Przyszlak)
16.10.2014 10:08 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.364.2014 Z DNIA 8
października 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
16.10.2014 10:08 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.363.2014 Z DNIA 7
października 2014 R.
w sprawie przesunięcia terminu oraz rozłożenia na raty
kwoty zwrotu opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
16.10.2014 10:08 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.362.2014 Z DNIA 7
października 2014 R.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie lub
powierzenie do realizacji zadania publicznego w 2014 r. z
zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji.."

(Tomasz Przyszlak)
16.10.2014 10:08 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.361.2014 Z DNIA 6
października 2014 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2014 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
16.10.2014 10:08 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.360.2014 Z DNIA 6
października 2014 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2014 r."

(Tomasz Przyszlak)
16.10.2014 10:08 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.359.2014 Z DNIA 6
października 2014 R.
w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do
reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin, na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Wspólników TVL Sp. z o.o. w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
09.10.2014 12:15 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)