Wrzesień 2014


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wrzesień 2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:05.09.2014 10:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:08.10.2014 13:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
08.10.2014 13:40 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.352.2014 Z DNIA 30
września 2014 R.
w sprawie zmian planu finansowego wydzielonego rachunku
dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek
oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin na
2014 rok."

(Tomasz Przyszlak)
08.10.2014 13:40 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.351.2014 Z DNIA 30
września 2014 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2014 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
08.10.2014 13:40 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.350.2014 Z DNIA 30
września 2014 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2014 rok."

(Tomasz Przyszlak)
03.10.2014 09:20 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.349.2014 Z DNIA 30
września 2014 R.
w sprawie dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na cele
rolnicze bez możliwości trwałej zabudowy."

(Tomasz Przyszlak)
03.10.2014 09:20 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.348.2014 Z DNIA 29
września 2014 R.
w sprawie sprzedaży części nieruchomości jako terenu
dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
03.10.2014 09:20 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.347.2014 Z DNIA 29
września 2014 R.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
wykonywanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy
Miejskiej Lubin w roku 2014."

(Tomasz Przyszlak)
30.09.2014 09:40 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.346.2014 Z DNIA 26
września 2014 R.
w sprawie odmowy umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
30.09.2014 09:40 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.345.2014 Z DNIA 26
września 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
30.09.2014 09:39 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.344.2014 Z DNIA 25
września 2014 R.
w sprawie sprzedaży części nieruchomości jako terenu
dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
30.09.2014 09:39 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.343.2014 Z DNIA 23
września 2014 R.
w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji
zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku
emerytalnym, określonego..."

(Tomasz Przyszlak)
30.09.2014 09:39 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.342.2014 Z DNIA 23
września 2014 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
30.09.2014 09:39 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.341.2014 Z DNIA 23
września 2014 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
24.09.2014 13:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.340.2014 Z DNIA 19
września 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
24.09.2014 13:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.339.2014 Z DNIA 18
września 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
24.09.2014 13:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.338.2014 Z DNIA 18
września 2014 R.
w sprawie umorzeń zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
24.09.2014 13:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.337.2014 Z DNIA 17
września 2014 R.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Miejskiej Lubin na lata 2014 - 2033."

(Tomasz Przyszlak)
24.09.2014 13:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.336.2014 Z DNIA 16
września 2014 R.
w sprawie sprzedaży części nieruchomości jako terenu
dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
24.09.2014 13:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.335.2014 Z DNIA 15
września 2014 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2014 dla:
Urzędu Miejskiego w Lubinie oraz jednostek oświatowych w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
18.09.2014 13:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.334.2014 Z DNIA 12
września 2014 R.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
wykonywanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy
Miejskiej Lubin w roku 2014."

(Tomasz Przyszlak)
18.09.2014 13:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.333.2014 Z DNIA 12
września 2014 R.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie lub
powierzenie do realizacji zadania publicznego w 2014r z
zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej..."

(Tomasz Przyszlak)
18.09.2014 13:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.332.2014 Z DNIA 11
września 2014 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
18.09.2014 13:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.331.2014 Z DNIA 11
września 2014 R.
zmieniające Zarządzenie P.0050.550.2012 z dnia 21 grudnia
2012r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych."

(Tomasz Przyszlak)
18.09.2014 13:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.330.2014 Z DNIA 10
września 2014 R.
w sprawie przyjęcia w drodze darowizny od Powiatu
Lubińskiego prawa własności nieruchomości gruntowych."

(Tomasz Przyszlak)
18.09.2014 13:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.329.2014 Z DNIA 10
września 2014 R.
w sprawie utworzenia Miejskiego Centrium Zarządzania
Kryzysowego"

(Tomasz Przyszlak)
18.09.2014 13:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.328.2014 Z DNIA 10
września 2014 R.
w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego."

(Tomasz Przyszlak)
18.09.2014 13:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.327.2014 Z DNIA 10
września 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych oraz
umorzenia należności związanych z użytkowaniem lokalu
mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
18.09.2014 13:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.326.2014 Z DNIA 9
września 2014 R.
w sprawie zmian planu finansowego wydzielonego rachunku
dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek
oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin na
2014 rok."

(Tomasz Przyszlak)
18.09.2014 13:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.325.2014 Z DNIA 9
września 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
18.09.2014 13:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.324.2014 Z DNIA 8
września 2014 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2014 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
18.09.2014 13:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.323.2014 Z DNIA 8
września 2014 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2014r."

(Tomasz Przyszlak)
15.09.2014 12:49 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.322.2014 Z DNIA 8
września 2014 R.
w sprawie sprzedaży części nieruchomości w formie
przetargu ustnego nieograniczonego."

(Tomasz Przyszlak)
15.09.2014 12:49 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.321.2014 Z DNIA 8
września 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
15.09.2014 12:49 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.320.2014 Z DNIA 5
września 2014 R.
w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
15.09.2014 12:49 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.319.2014 Z DNIA 5
września 2014 R.
w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
05.09.2014 13:29 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.317.2014 Z DNIA 4
września 2014 R.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok
budżetowy 2015."

(Tomasz Przyszlak)
05.09.2014 13:29 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P.0050.317.2014 Z DNIA 4
września 2014 R.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok
budżetowy 2015.

(Tomasz Przyszlak)
05.09.2014 10:49 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)