Sierpień 2014


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sierpień 2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:20.08.2014 13:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:04.09.2014 13:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
04.09.2014 13:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.314.2014 Z DNIA 29
sierpnia 2014 R.
w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru
Prezydenta Miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
04.09.2014 13:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.313.2014 Z DNIA 29
sierpnia 2014 R.
w sprawie odmowy rozłożenia na raty należności
przysługujących Gminie Miejskiej Lubin z tytułu opłat
rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
04.09.2014 13:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.312.2014 Z DNIA 29
sierpnia 2014 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2014 dla:
Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w
Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
04.09.2014 13:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.311.2014 Z DNIA 29
sierpnia 2014 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2014 r."

(Tomasz Przyszlak)
04.09.2014 13:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.310.2014 Z DNIA 29
sierpnia 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty należności o charakterze
cywilnoprawnym."

(Tomasz Przyszlak)
04.09.2014 13:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.309.2014 Z DNIA 29
sierpnia 2014 R.
w sprawie zmiany zarządzenia P.0050.299.2014 z dnia 25
sierpnia 2014r."

(Tomasz Przyszlak)
04.09.2014 13:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.308.2014 Z DNIA 28
sierpnia 2014 R.
w sprawie dzierżawy nieruchomości jako teren dodatkowy bez
możliwości zabudowy."

(Tomasz Przyszlak)
01.09.2014 12:08 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.307.2014 Z DNIA 28
sierpnia 2014 R.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta
Lubina za I półrocze 2014 roku."

(Tomasz Przyszlak)
29.08.2014 14:40 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.306.2014 Z DNIA 27
sierpnia 2014 R.
w sprawie zbycia na rzecz dotychczasowych najemców lokalu
mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
29.08.2014 14:40 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.305.2014 Z DNIA 27
sierpnia 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
29.08.2014 14:40 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.304.2014 Z DNIA 26
sierpnia 2014 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
29.08.2014 14:40 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.303.2014 Z DNIA 25
sierpnia 2014 R.
w sprawie zmian planu finansowego wydzielonego rachunku
dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek
oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin na
2014 rok."

(Tomasz Przyszlak)
29.08.2014 14:40 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.302.2014 Z DNIA 25
sierpnia 2014 R.
w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości z
przeznaczeniem na cele rekreacyjno-ogrodnicze."

(Tomasz Przyszlak)
29.08.2014 14:40 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.301.2014 Z DNIA 25
sierpnia 2014 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
29.08.2014 14:40 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.300.2014 Z DNIA 25
sierpnia 2014 R.
w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji
zadania publ. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego, określonego w ofercie
parafii Rzymsko-Katolickiej pw...."

(Tomasz Przyszlak)
29.08.2014 14:40 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.299.2014 Z DNIA 25
sierpnia 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
29.08.2014 14:40 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.298.2014 Z DNIA 25
sierpnia 2014 R.
w sprawie umorzenia należności związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
29.08.2014 14:40 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.297.2014 Z DNIA 22
sierpnia 2014 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
29.08.2014 14:40 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.296.2014 Z DNIA 19
sierpnia 2014 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
29.08.2014 14:40 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.295.2014 Z DNIA 18
sierpnia 2014 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
20.08.2014 13:32 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)