Czerwiec 2014


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Czerwiec 2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:10.06.2014 13:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:19.08.2014 09:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
19.08.2014 09:59 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.209.2014 Z DNIA 12
czerwca 2014 R.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora oraz udzielenia
stosownych pełnomocnictw."

(Tomasz Przyszlak)
19.08.2014 09:59 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P.0050.209.2014 Z DNIA 12
czerwca 2014 R.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora oraz udzielenia
stosownych pełnomocnictw.

(Tomasz Przyszlak)
07.07.2014 11:12 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.236.2014 Z DNIA 30
czerwca 2014 R.
w sprawie zmian planu finansowego wydzielonego rachunku
dochodów i wydatków nimi finansowych jednostek
oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin na
2014 rok."

(Tomasz Przyszlak)
03.07.2014 15:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.235.2014 Z DNIA 30
czerwca 2014 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2014 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
03.07.2014 15:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.234.2014 Z DNIA 30
czerwca 2014 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2014."

(Tomasz Przyszlak)
03.07.2014 15:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.233.2014 Z DNIA 30
czerwca 2014 R.
w sprawie sprzedaży nieruchomości jako terenu dodatkowego
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
03.07.2014 15:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.232.2014 Z DNIA 27
czerwca 2014 R.
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2014 dla: Urzędu
Miejskiego w Lubinie oraz jednostek oświatowych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
03.07.2014 15:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.231.2014 Z DNIA 27
czerwca 2014 R.
w sprawie odmowy zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z
tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
03.07.2014 15:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.230.2014 Z DNIA 26
czerwca 2014 R.
w sprawie sprzedaży części nieruchomości jako terenu
dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
03.07.2014 15:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.229.2014 Z DNIA 26
czerwca 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenie term
płatności zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
03.07.2014 15:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.228.2014 Z DNIA 26
czerwca 2014 R.
w sprawie umorzeń należności związanych z użytkowaniem
lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
03.07.2014 15:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.227.2014 Z DNIA 26
czerwca 2014 R.
w sprawie umorzenia należności przysługujących Gminie
Miejskiej Lubin."

(Tomasz Przyszlak)
03.07.2014 15:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.226.2014 Z DNIA 24
czerwca 2014 R.
w sprawie nabycia przez Gminę Miejską Lubin prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
03.07.2014 15:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.225.2014 Z DNIA 24
czerwca 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
27.06.2014 12:58 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.224.2014 Z DNIA 23
czerwca 2014 R.
w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do
reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin, na Zwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników TVL Sp. z o.o. w Lubinie"

(Tomasz Przyszlak)
27.06.2014 12:58 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.223.2014 Z DNIA 18
czerwca 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty należności o charakterze
cywilnoprawnym."

(Tomasz Przyszlak)
27.06.2014 12:58 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.222.2014 Z DNIA 18
czerwca 2014 R.
w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw dotyczących
przyznania Karty Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji
administracyjnych o odmowie wydania Karty Dużej Rodziny."

(Tomasz Przyszlak)
27.06.2014 12:58 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.221.2014 Z DNIA 18
czerwca 2014 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
27.06.2014 12:58 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.220.2014 Z DNIA 17
czerwca 2014 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
27.06.2014 12:58 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.219.2014 Z DNIA 17
czerwca 2014 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
27.06.2014 12:58 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.218.2014 Z DNIA 17
czerwca 2014 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
27.06.2014 12:58 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.217.2014 Z DNIA 17
czerwca 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
27.06.2014 12:58 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.216.2014 Z DNIA 16
czerwca 2014 R.
w sprawie dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na cele
rolnicze oraz jako teren dodatkowy bez możliwości
zabudowy."

(Tomasz Przyszlak)
27.06.2014 12:58 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.215.2014 Z DNIA 16
czerwca 2014 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
27.06.2014 12:58 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.214.2014 Z DNIA 16
czerwca 2014 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
27.06.2014 12:58 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.213.2014 Z DNIA 13
czerwca 2014 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
27.06.2014 12:58 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.212.2014 Z DNIA 13
czerwca 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
27.06.2014 12:58 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.211.2014 Z DNIA 12
czerwca 2014 R.
w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji
zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego określonego w ofercie
Stowarzyszenia Lubin City w..."

(Tomasz Przyszlak)
27.06.2014 12:58 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.210.2014 Z DNIA 12
czerwca 2014 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
27.06.2014 12:58 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.209.2014 Z DNIA 12
czerwca 2014 R.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora oraz udzielenia
stosownych pełnomocnictw."

(Tomasz Przyszlak)
27.06.2014 12:58 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.208.2014 Z DNIA 10
czerwca 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych oraz
odmowy umorzenia należności związanych z użytkowaniem
lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
10.06.2014 13:36 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)