Maj 2014


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Maj 2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:08.05.2014 15:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:04.06.2014 12:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
04.06.2014 12:19 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.199.2014 Z DNIA 30
maja 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych oraz
umorzenia należności związanych z użytkowaniem lokalu
mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
04.06.2014 12:19 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.198.2014 Z DNIA 29
maja 2014 R.
w sprawie ogłoszenie informacji za 2013 rok, o której mowa
w art. 37 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych."

(Tomasz Przyszlak)
04.06.2014 12:19 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.197.2014 Z DNIA 29
maja 2014 R.
w sprawie nałożenia obowiązku uzupełnienia etatu w
szkołach."

(Tomasz Przyszlak)
04.06.2014 12:19 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.196.2014 Z DNIA 28
maja 2014 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2014 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
04.06.2014 12:19 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.195.2014 Z DNIA 28
maja 2014 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2014."

(Tomasz Przyszlak)
04.06.2014 12:19 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.194.2014 Z DNIA 28
maja 2014 R.
w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa
własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr
geodezyjnym 243/9, o powierzchni 18m2, położonej w
obrębie 4 miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
04.06.2014 12:19 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.193.2014 Z DNIA 28
maja 2014 R.
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste części
nieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
04.06.2014 10:25 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.179.2014 Z DNIA 21
maja 2014 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2014r."

(Tomasz Przyszlak)
04.06.2014 10:25 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P.0050.179.2014 Z DNIA 21
maja 2014 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2014r.

(Tomasz Przyszlak)
29.05.2014 10:01 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.192.2014 Z DNIA 27
maja 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
29.05.2014 10:00 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.191.2014 Z DNIA 27
maja 2014 R.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Gimnazjum Nr 1 w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
29.05.2014 10:00 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.190.2014 Z DNIA 26
maja 2014 R.
w sprawie dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na cele
rolnicze, rekreacyjno - ogrodnicze oraz jako teren dodatkowy
bez możliwości zabudowy."

(Tomasz Przyszlak)
29.05.2014 10:00 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.189.2014 Z DNIA 25
maja 2014 R.
w sprawie odwołania ze składu oraz uzupełnienia składu
Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach posłów do
parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja
2014r."

(Tomasz Przyszlak)
29.05.2014 10:00 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.188.2014 Z DNIA 24
maja 2014 R.
w sprawie odwołania ze składu oraz uzupełnienia składu
Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach posłów do
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja
2014r."

(Tomasz Przyszlak)
29.05.2014 10:00 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.187.2014 Z DNIA 23
maja 2014 R.
w sprawie odwołania ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej
w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 maja 2014r."

(Tomasz Przyszlak)
29.05.2014 10:00 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.186.2014 Z DNIA 22
maja 2014 R.
w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości
zabudowanej."

(Tomasz Przyszlak)
29.05.2014 10:00 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.185.2014 Z DNIA 22
maja 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
29.05.2014 10:00 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.184.2014 Z DNIA 22
maja 2014 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
29.05.2014 10:00 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.183.2014 Z DNIA 21
maja 2014 R.
w sprawie zbycia na rzecz dotychczasowych najemców lokali
mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
29.05.2014 10:00 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.182.2014 Z DNIA 21
maja 2014 R.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu
ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego wraz z udziałem
w nieruchomości wspólnej oraz udziałem w gruncie."

(Tomasz Przyszlak)
29.05.2014 10:00 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.181.2014 Z DNIA 21
maja 2014 R.
w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadani
publicznego z zakresu wspierania upowszechniania kultuy
fizycznej, określonego w ofercie Stowarzyszenia
Sportowo-Rekreacyjnego Zainspirowani"

(Tomasz Przyszlak)
29.05.2014 10:00 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.180.2014 Z DNIA 21
maja 2014 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2014 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
29.05.2014 10:00 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.179.2014 Z DNIA 21
maja 2014 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2014r."

(Tomasz Przyszlak)
21.05.2014 13:26 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.178.2014 Z DNIA 21
maja 2014 R.
w sprawie odwołania ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej
w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 maja 2014r."

(Tomasz Przyszlak)
20.05.2014 15:36 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.177.2014 Z DNIA 20
maja 2014 R.
w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej
w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 maja 2014r."

(Tomasz Przyszlak)
20.05.2014 15:36 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.176.2014 Z DNIA 20
maja 2014 R.
w sprawie odwołania ze składu oraz uzupełnienia składu
Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach posłów do
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja
2014r."

(Tomasz Przyszlak)
20.05.2014 15:36 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.175.2014 Z DNIA 19
maja 2014 R.
w sprawie odwołań ze składów Obwodowych Komisji
Wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 maja 2014r."

(Tomasz Przyszlak)
20.05.2014 15:36 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.174.2014 Z DNIA 19
maja 2014 R.
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego jednostki
samorządu terytorialnego organowi stanowiącemu."

(Tomasz Przyszlak)
20.05.2014 15:36 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.173.2014 Z DNIA 16
maja 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
16.05.2014 14:23 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.172.2014 Z DNIA 16
maja 2014 R.
w sprawie uzupełnienia składu Obwodowych Komisji
Wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 maja 2014r."

(Tomasz Przyszlak)
16.05.2014 14:23 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.171.2014 Z DNIA 16
maja 2014 R.
w sprawie odwołań ze składów Obwodowych Komisji
Wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 maja 2014r."

(Tomasz Przyszlak)
16.05.2014 14:23 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.170.2014 Z DNIA 15
maja 2014 R.
w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości
zabudowanej."

(Tomasz Przyszlak)
15.05.2014 15:14 Zmieniono tytuł załącznika z "ZARZĄDZENIE
P.0050.168.2014 Z DNIA 15 maja 2014 R.
w sprawie odwołania ze składów Obwodowych Komisji
Wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 maja 2014r." na "ZARZĄDZENIE
P.0050.168.2014 Z DNIA 14 maja 2014 R.
w sprawie odwołania ze składów Obwodowych Komisji
Wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 maja 2014r."

(Tomasz Przyszlak)
15.05.2014 15:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.169.2014 Z DNIA 15
maja 2014 R.
w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej
w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 maja 2014r."

(Tomasz Przyszlak)
15.05.2014 15:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.168.2014 Z DNIA 15
maja 2014 R.
w sprawie odwołania ze składów Obwodowych Komisji
Wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 maja 2014r."

(Tomasz Przyszlak)
15.05.2014 13:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.167.2014 Z DNIA 13
maja 2014 R.
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania
dotyczącego ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów
i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach."

(Tomasz Przyszlak)
15.05.2014 13:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.166.2014 Z DNIA 13
maja 2014 R.
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania
dotyczącego ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów
i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach."

(Tomasz Przyszlak)
15.05.2014 13:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.165.2014 Z DNIA 13
maja 2014 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
15.05.2014 13:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.164.2014 Z DNIA 13
maja 2014 R.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu
ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych wraz z
udziałem w nieruchomości wspólnej i takim samym udziałem
w gruncie."

(Tomasz Przyszlak)
15.05.2014 13:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.163.2014 Z DNIA 12
maja 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
15.05.2014 13:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.162.2014 Z DNIA 9
maja 2014 R.
w sprawie odwołania ze składów Obwodowych Komisji
Wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień 25 maja 2014r."

(Tomasz Przyszlak)
15.05.2014 13:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.161.2014 Z DNIA 9
maja 2014 R.
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w
formie przetargu ustnego nieograniczonego."

(Tomasz Przyszlak)
12.05.2014 15:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.151.2014 Z DNIA 5
maja 2014 R.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla
przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do
Parlamentu Europejskiego."

(Tomasz Przyszlak)
12.05.2014 15:40 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P.0050.151.2014 Z DNIA 5
maja 2014 R.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla
przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do
Parlamentu Europejskiego.

(Tomasz Przyszlak)
12.05.2014 12:58 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.160.2014 Z DNIA 8
maja 2014 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
12.05.2014 12:58 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.159.2014 Z DNIA 8
maja 2014 R.
w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości z
przeznaczeniem na cele rekreacyjno - ogrodnicze"

(Tomasz Przyszlak)
12.05.2014 12:58 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.158.2014 Z DNIA 8
maja 2014 R.
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego jednostki
samorządu terytorialnego organowi stanowiącemu."

(Tomasz Przyszlak)
12.05.2014 12:58 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.157.2014 Z DNIA 8
maja 2014 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
12.05.2014 12:58 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.156.2014 Z DNIA 7
maja 2014 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
12.05.2014 12:58 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.155.2014 Z DNIA 7
maja 2014 R.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie przetargu
ustnego nieograniczonego."

(Tomasz Przyszlak)
08.05.2014 15:21 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)