Kwiecień 2014


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kwiecień 2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:09.04.2014 15:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:15.05.2014 13:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
15.05.2014 13:37 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.147.2014 Z DNIA 30
kwietnia 2014 R.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Lubinie, za
2013 r."

(Tomasz Przyszlak)
15.05.2014 13:37 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P.0050.147.2014 Z DNIA 30
kwietnia 2014 R.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Lubinie, za
2013 r.

(Tomasz Przyszlak)
15.05.2014 13:37 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.146.2014 Z DNIA 30
kwietnia 2014 R.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka
Kultury Wzgórze Zamkowe w Lubinie, za 2013 r."

(Tomasz Przyszlak)
15.05.2014 13:37 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P.0050.146.2014 Z DNIA 30
kwietnia 2014 R.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka
Kultury Wzgórze Zamkowe w Lubinie, za 2013 r.

(Tomasz Przyszlak)
06.05.2014 13:25 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.149.2014 Z DNIA 30
kwietnia 2014 R.
w sprawie zamiany nieruchomości"

(Tomasz Przyszlak)
06.05.2014 13:25 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.148.2014 Z DNIA 30
kwietnia 2014 R.
w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2
w Lubinie na zawarcie umowy najmu pomieszczeń szkolnych
oraz użyczenia części nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
06.05.2014 13:25 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.147.2014 Z DNIA 30
kwietnia 2014 R.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Lubinie, za
2013 r."

(Tomasz Przyszlak)
06.05.2014 13:25 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.146.2014 Z DNIA 30
kwietnia 2014 R.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka
Kultury Wzgórze Zamkowe w Lubinie, za 2013 r."

(Tomasz Przyszlak)
06.05.2014 13:25 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.145.2014 Z DNIA 30
kwietnia 2014 R.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum
Kultury Muza w Lubinie za 2013r."

(Tomasz Przyszlak)
06.05.2014 13:25 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.144.2014 Z DNIA 29
kwietnia 2014 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
06.05.2014 13:25 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.143.2014 Z DNIA 29
kwietnia 2014 R.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o
wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz
udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych w I kwartale 2014r."

(Tomasz Przyszlak)
06.05.2014 13:25 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.142.2014 Z DNIA 29
kwietnia 2014 R.
w sprawie udzielenia pożyczki Miejskiemu Przedsiębiorstwu
Energetyki Cieplnej TERMAL S.A. w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
06.05.2014 13:12 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.141.2014 Z DNIA 28
kwietnia 2014 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2014 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
06.05.2014 13:12 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.140.2014 Z DNIA 28
kwietnia 2014 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2014r."

(Tomasz Przyszlak)
06.05.2014 13:12 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.139.2014 Z DNIA 28
kwietnia 2014 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
06.05.2014 13:12 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.138.2014 Z DNIA 28
kwietnia 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz przesunięcia terminu
opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
06.05.2014 13:12 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.137.2014 Z DNIA 28
kwietnia 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
06.05.2014 13:12 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.136.2014 Z DNIA 25
kwietnia 2014 R.
w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do
reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin, na Nadzwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o."

(Tomasz Przyszlak)
06.05.2014 13:12 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.135.2014 Z DNIA 25
kwietnia 2014 R.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora
Gimnazjum Nr 1 w Lubinie oraz udzielenia stosownych
pełnomocnictw."

(Tomasz Przyszlak)
06.05.2014 13:12 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.134.2014 Z DNIA 25
kwietnia 2014 R.
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1
w Lubinie oraz uchylenia przyznanych pełnomocnictw."

(Tomasz Przyszlak)
06.05.2014 13:12 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.133.2014 Z DNIA 24
kwietnia 2014 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
06.05.2014 13:12 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.132.2014 Z DNIA 24
kwietnia 2014 R.
w sprawie odmowy zbycia części nieruchomości jako terenu
dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości"

(Tomasz Przyszlak)
06.05.2014 13:12 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.131.2014 Z DNIA 24
kwietnia 2014 R.
w sprawie sprzedaży części nieruchomości jako terenu
dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
06.05.2014 13:12 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.130.2014 Z DNIA 23
kwietnia 2014 R.
w sprawie zmiany zarządzenia P.0050.421.2013 z dnia 20
grudnia 2013r."

(Tomasz Przyszlak)
24.04.2014 13:15 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.129.2014 Z DNIA 22
kwietnia 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
24.04.2014 13:15 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.128.2014 Z DNIA 18
kwietnia 2014 R.
w sprawie zmiany zarządzenia P.0050.423.2013 z dnia 23
grudnia 2013r."

(Tomasz Przyszlak)
24.04.2014 13:15 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.127.2014 Z DNIA 18
kwietnia 2014 R.
w sprawie zmiany zarządzenia P.0050.377.2013 z dnia 19
listopada 2013r."

(Tomasz Przyszlak)
24.04.2014 13:15 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.126.2014 Z DNIA 17
kwietnia 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych oraz
odmowy umorzenia zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
24.04.2014 13:15 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.125.2014 Z DNIA 16
kwietnia 2014 R.
w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do
reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin, na Zwyczajnym Walnym
Zebraniu Akcjonariuszy Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Termal S.A...."

(Tomasz Przyszlak)
24.04.2014 13:15 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.124.2014 Z DNIA 16
kwietnia 2014 R.
w sprawie umorzenia należności od nieterminowych wpłat
należności z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
24.04.2014 13:15 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.123.2014 Z DNIA 15
kwietnia 2014 R.
w sprawie sprzedaży części nieruchomości jako terenu
dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
24.04.2014 13:15 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.122.2014 Z DNIA 14
kwietnia 2014 R.
w sprawie sprzedaży części nieruchomości jako terenu
dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
24.04.2014 13:15 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.121.2014 Z DNIA 11
kwietnia 2014 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
11.04.2014 15:30 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.120.2014 Z DNIA 10
kwietnia 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
11.04.2014 15:30 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.119.2014 Z DNIA 9
kwietnia 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu
nabycia prawa własności nieruchomości położonych w
obrębie 9 miasta Lubina, oznaczonych nr geodezyjnymi:
871/1 i 1023/1."

(Tomasz Przyszlak)
11.04.2014 15:30 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.118.2014 Z DNIA 9
kwietnia 2014 R.
w sprawie jednorazowej spłaty pozostałej części
należności za nabycie prawa własności nieruchomości
oznaczonej nr geodezyjnym 139/1, położonej w obrębie 6
miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
11.04.2014 15:30 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.117.2014 Z DNIA 4
kwietnia 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu
nabycia prawa własności nieruchomości położonej w
obrębie 9 miasta Lubina, oznaczonej nr geodezyjnym
712/139."

(Tomasz Przyszlak)