Luty 2014


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Luty 2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:12.02.2014 15:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:27.03.2014 14:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
27.03.2014 14:56 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.50.2014 Z DNIA 17
lutego 2014 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2014."

(Tomasz Przyszlak)
27.03.2014 14:55 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P.0050.50.2014 Z DNIA 17
lutego 2014 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2014.

(Tomasz Przyszlak)
07.03.2014 15:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.63.2014 Z DNIA 28
lutego 2014 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2014 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
07.03.2014 15:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.62.2014 Z DNIA 28
lutego 2014 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2014r."

(Tomasz Przyszlak)
03.03.2014 15:30 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.61.2014 Z DNIA 28
lutego 2014 R.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
wykonywanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy
Miejskiej Lubin w roku 2014."

(Tomasz Przyszlak)
03.03.2014 15:30 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.60.2014 Z DNIA 27
lutego 2014 R.
w sprawie udzielenia pełnomocnictw Panu Markowi Zawadce -
Dyrektorowi Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
03.03.2014 15:30 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.59.2014 Z DNIA 27
lutego 2014 R.
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Centrum Edukacji
Przyrodniczej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
03.03.2014 15:30 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.58.2014 Z DNIA 26
lutego 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz przesunięcia terminu
opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnymi: 324/4, 324/5 i
324/6, położonej w obrębie 5 miasta...."

(Tomasz Przyszlak)
03.03.2014 15:30 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.57.2014 Z DNIA 25
lutego 2014 R.
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia części
nieruchomości wspólnej położonej w Lubinie przy ul.
Parkowej 6."

(Tomasz Przyszlak)
03.03.2014 15:30 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.56.2014 Z DNIA 25
lutego 2014 R.
w sprawie częściowego umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
03.03.2014 15:30 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.55.2014 Z DNIA 24
lutego 2014 R.
w sprawie odmowy sprzedaży części nieruchomości jako
terenu dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
03.03.2014 15:30 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.54.2014 Z DNIA 21
lutego 2014 R.
w sprawie odmowy umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
25.02.2014 10:58 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.47.2014 Z DNIA 14
lutego 2014 R.
w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy części
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
25.02.2014 07:31 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.53.2014 Z DNIA 20
lutego 2014 R.
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste części
nieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
25.02.2014 07:31 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.52.2014 Z DNIA 19
lutego 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
25.02.2014 07:31 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.51.2014 Z DNIA 17
lutego 2014 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2014 dla:
Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w
Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
25.02.2014 07:31 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.50.2014 Z DNIA 17
lutego 2014 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2014."

(Tomasz Przyszlak)
25.02.2014 07:31 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.49.2014 Z DNIA 17
lutego 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenie term
płatności zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
25.02.2014 07:31 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.48.2014 Z DNIA 14
lutego 2014 R.
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2014 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie oraz jednostek oświatowych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
25.02.2014 07:31 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.46.2014 Z DNIA 13
lutego 2014 R.
w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu
komputerowego."

(Tomasz Przyszlak)
25.02.2014 07:31 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.45.2014 Z DNIA 12
lutego 2014 R.
zmieniające zarządzenie P.0050.583.2011 z dnia 17
listopada 2011r. w sprawie ustalenia maksymalnego
wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników
jednostek organizacyjnych."

(Tomasz Przyszlak)
18.02.2014 15:11 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.44.2014 Z DNIA 12
lutego 2014 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
18.02.2014 15:11 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.43.2014 Z DNIA 12
lutego 2014 R.
w sprawie zmiany zarządzenia P.0151-315/2010 z dnia 9 lipca
2010r. w sprawie powołania Społecznej Komisji
Mieszkaniowej."

(Tomasz Przyszlak)
18.02.2014 15:11 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.42.2014 Z DNIA 12
lutego 2014 R.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla pracowników
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
18.02.2014 15:11 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.41.2014 Z DNIA 12
lutego 2014 R.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie lub
powierzenie realizacji zadań publicznych w 2014 r."

(Tomasz Przyszlak)
18.02.2014 15:11 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.40.2014 Z DNIA 12
lutego 2014 R.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie
zadań z zakresu na terenie Gminy Miejskiej Lubin w roku
2014."

(Tomasz Przyszlak)
18.02.2014 15:11 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.39.2014 Z DNIA 10
lutego 2014 R.
w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w
jednostkach oświatowych podległych Gminie Miejskiej Lubin
w 2014 roku."

(Tomasz Przyszlak)
18.02.2014 15:11 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.38.2014 Z DNIA 10
lutego 2014 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
12.02.2014 15:20 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)