Grudzień 2013


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Grudzień 2013
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:11.12.2013 13:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:03.01.2014 15:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
03.01.2014 15:11 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.438.2013 Z DNIA 31
grudnia 2013 R.
w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości
zabudowanej."

(Tomasz Przyszlak)
03.01.2014 15:11 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.437.2013 Z DNIA 31
grudnia 2013 R.
w sprawie dzierżawy nieruchomości"

(Tomasz Przyszlak)
03.01.2014 15:11 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.436.2013 Z DNIA 30
grudnia 2013 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2013 dla:
Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w
Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
03.01.2014 15:11 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.435.2013 Z DNIA 30
grudnia 2013 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2013r."

(Tomasz Przyszlak)
31.12.2013 15:23 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.434.2013 Z DNIA 30
grudnia 2013 R.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadan publicznych wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji, przez organizacje
pozarządowe w 2014r."

(Tomasz Przyszlak)
31.12.2013 15:23 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.433.2013 Z DNIA 30
grudnia 2013 R.
w sprawie zbycia na rzecz dotychczasowych najemców lokali
mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
31.12.2013 15:23 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.432.2013 Z DNIA 30
grudnia 2013 R.
w sprawie dzierżaw nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
31.12.2013 15:23 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.431.2013 Z DNIA 30
grudnia 2013 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenie term
płatności zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
31.12.2013 15:23 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.430.2013 Z DNIA 30
grudnia 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
31.12.2013 15:23 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.429.2013 Z DNIA 30
grudnia 2013 R.
w sprawie zmiany w składzie Miejskiego Zespołu
Interdyscyplinarnego w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
31.12.2013 15:23 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.428.2013 Z DNIA 30
grudnia 2013 R.
w sprawie umorzenia należności przysługujących Gminie
Miejskiej Lubin."

(Tomasz Przyszlak)
31.12.2013 15:23 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.427.2013 Z DNIA 30
grudnia 2013 R.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania
ofert złożonych na realizację zadań publicznych zgodnie
z ogłoszeniem z dnia 3 grudnia 2013r. o konkursie ofert na
wsparcie lub...."

(Tomasz Przyszlak)
31.12.2013 15:23 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.426.2013 Z DNIA 30
grudnia 2013 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
31.12.2013 15:23 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.425.2013 Z DNIA 27
grudnia 2013 R.
w sprawie zniesienia odrębnej własności lokalu i
wspólności praw."

(Tomasz Przyszlak)
31.12.2013 15:23 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.424.2013 Z DNIA 23
grudnia 2013 R.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie przetargu
ustnego nieograniczonego."

(Tomasz Przyszlak)
31.12.2013 15:23 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.423.2013 Z DNIA 23
grudnia 2013 R.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie przetargu
ustnego nieograniczonego."

(Tomasz Przyszlak)
31.12.2013 15:23 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.422.2013 Z DNIA 20
grudnia 2013 R.
w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością
przesyłu."

(Tomasz Przyszlak)
31.12.2013 15:23 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.421.2013 Z DNIA 20
grudnia 2013 R.
w sprawie sprzedaży części nieruchomości jako terenu
dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
31.12.2013 15:23 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.420.2013 Z DNIA 20
grudnia 2013 R.
w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości z
przeznaczeniem na cele rolnicze."

(Tomasz Przyszlak)
31.12.2013 15:23 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.419.2013 Z DNIA 20
grudnia 2013 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
31.12.2013 15:23 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.418.2013 Z DNIA 20
grudnia 2013 R.
w sprawie jednorazowej spłaty pozostałej części rat
należnych za nabycie prawa własności nieruchomości
oznaczonej nr geodezyjnym 1067/3, położonej w obrębie 3
miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
31.12.2013 15:23 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.417.2013 Z DNIA 20
grudnia 2013 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenie term
płatności zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
31.12.2013 15:23 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.416.2013 Z DNIA 20
grudnia 2013 R.
w sprawie umorzeń zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
31.12.2013 15:23 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.415.2013 Z DNIA 20
grudnia 2013 R.
w sprawie nabycia przez Gminę Miejska Lubin
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
31.12.2013 15:23 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.414.2013 Z DNIA 19
grudnia 2013 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2013 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
31.12.2013 15:23 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.413.2013 Z DNIA 19
grudnia 2013 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2013r."

(Tomasz Przyszlak)
31.12.2013 15:23 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.412.2013 Z DNIA 18
grudnia 2013 R.
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2013 dla: Urzędu
Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
19.12.2013 13:21 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.411.2013 Z DNIA 17
grudnia 2013 R.
w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego oraz utworzenia Miejskiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego."

(Tomasz Przyszlak)
19.12.2013 13:21 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P.0050.411.2013 Z DNIA 17
grudnia 2013 R.
w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego oraz utworzenia Miejskiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego.

(Tomasz Przyszlak)
18.12.2013 15:48 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.411.2013 Z DNIA 17
grudnia 2013 R.
w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego oraz utworzenia Miejskiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego."

(Tomasz Przyszlak)
18.12.2013 15:48 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.410.2013 Z DNIA 11
grudnia 2013 R.
w sprawie umorzenia należności o charakterze
cywilnoprawnym z tytułu przejazdu komunikacją miejską bez
biletu."

(Tomasz Przyszlak)
12.12.2013 10:50 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.409.2013 Z DNIA 10
grudnia 2013 R.
w sprawie dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na cele
rolnicze, rekreacyjno - ogrodnicze oraz jako teren dodatkowy
bez możliwości zabudowy."

(Tomasz Przyszlak)
12.12.2013 10:50 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.408.2013 Z DNIA 10
grudnia 2013 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
12.12.2013 10:50 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.407.2013 Z DNIA 10
grudnia 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
12.12.2013 10:50 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.406.2013 Z DNIA 10
grudnia 2013 R.
w sprawie sprzedaży części nieruchomości jako terenu
dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
12.12.2013 10:50 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.405.2013 Z DNIA 10
grudnia 2013 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenie term
płatności zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
12.12.2013 10:50 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.404.2013 Z DNIA 9
grudnia 2013 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2013 dla:
Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w
Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
12.12.2013 10:50 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.403.2013 Z DNIA 9
grudnia 2013 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2013r."

(Tomasz Przyszlak)
11.12.2013 13:12 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)