Listopad 2013


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Listopad 2013
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:08.11.2013 08:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:04.12.2013 11:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
04.12.2013 11:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.391.2013 Z DNIA 29
listopad 2013 R.
w sprawie użyczenia pomieszczeń przy ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 6."

(Tomasz Przyszlak)
04.12.2013 11:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.390.2013 Z DNIA 29
listopad 2013 R.
w sprawie rozłożenia na raty należności o charakterze
cywilnoprawnym."

(Tomasz Przyszlak)
04.12.2013 11:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.389.2013 Z DNIA 29
listopad 2013 R.
w sprawie umorzenia oraz rozłożenia na raty i odroczenia
terminu zapłaty zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
04.12.2013 11:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.388.2013 Z DNIA 28
listopad 2013 R.
w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości z
przeznaczeniem na cele rolnicze."

(Tomasz Przyszlak)
04.12.2013 11:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.387.2013 Z DNIA 27
listopad 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
04.12.2013 11:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.386.2013 Z DNIA 27
listopad 2013 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2013 dla:
Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w
Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
04.12.2013 11:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.385.2013 Z DNIA 27
listopad 2013 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2013r."

(Tomasz Przyszlak)
02.12.2013 13:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.384.2013 Z DNIA 27
listopad 2013 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenie term
płatności zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
02.12.2013 13:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.383.2013 Z DNIA 22
listopad 2013 R.
w sprawie umorzeń zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
02.12.2013 13:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.382.2013 Z DNIA 21
listopad 2013 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
02.12.2013 13:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.381.2013 Z DNIA 20
listopad 2013 R.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie przetargu
ustnego nieograniczonego."

(Tomasz Przyszlak)
02.12.2013 13:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.380.2013 Z DNIA 19
listopad 2013 R.
w sprawie zbycia na rzecz dotychczasowych najemców lokali
mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
02.12.2013 13:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.379.2013 Z DNIA 19
listopad 2013 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2013 dla:
Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w
Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
02.12.2013 13:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.378.2013 Z DNIA 19
listopad 2013 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2013r."

(Tomasz Przyszlak)
02.12.2013 13:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.377.2013 Z DNIA 19
listopad 2013 R.
w sprawie nabycia i zamiany przez Gminę Miejska Lubin
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
02.12.2013 13:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.376.2013 Z DNIA 19
listopad 2013 R.
zmieniające zarządzenie P.0050.61.2013 z dnia 18 lutego
2013r."

(Tomasz Przyszlak)
25.11.2013 15:12 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.375.2013 Z DNIA 15
listopad 2013 R.
w sprawie obciążenia służebnością przesyłu działek
gruntu oznaczonych nr geodezyjnymi: 8, 2/1, 6/3, 2/3 i 6/4,
położonych w obrębie 9 miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
25.11.2013 15:12 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.374.2013 Z DNIA 15
listopad 2013 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenie term
płatności zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
25.11.2013 15:12 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.373.2013 Z DNIA 14
listopad 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
25.11.2013 15:12 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.372.2013 Z DNIA 14
listopad 2013 R.
w sprawie aktualizacji i zmiany umów dzierżawy
nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjno -
ogrodnicze."

(Tomasz Przyszlak)
25.11.2013 15:12 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.371.2013 Z DNIA 13
listopad 2013 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
25.11.2013 15:12 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.370.2013 Z DNIA 13
listopad 2013 R.
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu
nabycia prawa własności nieruchomości położonej w
obrębie 8 miasta Lubina, oznaczonej nr geodezyjnymi: 660/60
i 660/41."

(Tomasz Przyszlak)
15.11.2013 12:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.369.2013 Z DNIA 12
listopad 2013 R.
w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego
nieograniczonego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w
nieruchomości wspólnej i takim samym udziałem w
gruncie."

(Tomasz Przyszlak)
15.11.2013 12:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.368.2013 Z DNIA 12
listopad 2013 R.
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego."

(Tomasz Przyszlak)
15.11.2013 12:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.367.2013 Z DNIA 12
listopad 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
15.11.2013 12:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.366.2013 Z DNIA 8
listopad 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
15.11.2013 12:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.365.2013 Z DNIA 8
listopad 2013 R.
w sprawie sprzedaży części nieruchomości jako terenu
dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
15.11.2013 12:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.364.2013 Z DNIA 8
listopad 2013 R.
w sprawie ustalenia stawki czynszu na dzierżawę gruntu z
przeznaczeniem na lokalizacje boksów śmietnikowych,
kontenerów oraz innych pojemników na śmieci."

(Tomasz Przyszlak)
15.11.2013 12:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.363.2013 Z DNIA 7
listopad 2013 R.
w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa
własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr
geodezyjnym 364/7, o powierzchni 135 m2, położonej w
obrębie 9 miasta."

(Tomasz Przyszlak)
15.11.2013 12:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.362.2013 Z DNIA 7
listopad 2013 R.
w sprawie przedłużenia dzierżawy nieruchomości z
przeznaczeniem na cele rolnicze i rekreacyjno ogrodnicze."

(Tomasz Przyszlak)
15.11.2013 12:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.361.2013 Z DNIA 6
listopad 2013 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
08.11.2013 08:57 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)