Wrzesień 2013

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wrzesień 2013
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:12.09.2013 10:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:02.10.2013 15:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
02.10.2013 15:10 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.322.2013 Z DNIA 30
września 2013 R.
w sprawie odroczenia terminu płatności zaległości
czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu
mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
02.10.2013 15:10 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.321.2013 Z DNIA 30
września 2013 R.
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2013 dla: Urzędu
Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie,
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
02.10.2013 15:10 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.320.2013 Z DNIA 30
września 2013 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2013r."

(Tomasz Przyszlak)
02.10.2013 15:10 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.319.2013 Z DNIA 30
września 2013 R.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej
Lubin w roku 2013."

(Tomasz Przyszlak)
02.10.2013 15:10 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.318.2013 Z DNIA 27
września 2013 R.
w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych."

(Tomasz Przyszlak)
02.10.2013 15:10 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.317.2013 Z DNIA 26
września 2013 R.
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2013 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
02.10.2013 15:10 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.316.2013 Z DNIA 26
września 2013 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2013r."

(Tomasz Przyszlak)
02.10.2013 15:10 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.315.2013 Z DNIA 26
września 2013 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu
płatności zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
26.09.2013 15:39 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.314.2013 Z DNIA 24
września 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
26.09.2013 15:39 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.313.2013 Z DNIA 24
września 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
obwieszczeń w sprawie jednolitych tekstów uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
26.09.2013 15:39 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.312.2013 Z DNIA 23
września 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
26.09.2013 15:39 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.311.2013 Z DNIA 20
września 2013 R.
w sprawie rozłożenia na raty należności
przysługujących Gminie Miejskiej Lubin."

(Tomasz Przyszlak)
26.09.2013 15:39 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.310.2013 Z DNIA 20
września 2013 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu
płatności zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
26.09.2013 15:39 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.309.2013 Z DNIA 19
września 2013 R.
w sprawie zmiany Zarządzenia P.0151-144/2010 Prezydenta
Miasta Lubina z 1 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia
pełnomocnictw Pani Stanisławie Lewandowskiej –
Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka..."

(Tomasz Przyszlak)
26.09.2013 15:38 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.308.2013 Z DNIA 19
września 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
26.09.2013 15:38 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.307.2013 Z DNIA 16
września 2013 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu
płatności zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
26.09.2013 15:38 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.306.2013 Z DNIA 16
września 2013 R.
w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych
prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr
geodezyjnymi: 660/60 i 660/41, o powierzchni 1159 m2,
położonej w obrębie 8 miasta..."

(Tomasz Przyszlak)
26.09.2013 15:38 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.305.2013 Z DNIA 16
września 2013 R.
w sprawie sprzedaży części nieruchomości oznaczonych nr
geodezyjnymi: 871, 1023 (przed podziałem), położonych w
obrębie 9 miasta Lubina jako terenu dodatkowego na poprawę
warunków..."

(Tomasz Przyszlak)
26.09.2013 15:38 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.304.2013 Z DNIA 13
września 2013 R.
w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
26.09.2013 15:38 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.303.2013 Z DNIA 12
września 2013 R.
w sprawie zorganizowania drugiego przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
26.09.2013 15:38 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.302.2013 Z DNIA 12
września 2013 R.
w sprawie umorzenia należności przysługujących Gminie
Miejskiej Lubin."

(Tomasz Przyszlak)
17.09.2013 13:17 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.301.2013 Z DNIA 12
września 2013 R.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie
zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Lubin w
roku 2013."

(Tomasz Przyszlak)
17.09.2013 13:17 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.300.2013 Z DNIA 11
września 2013 R.
300 - w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2013 dla
Urzędu Miejskiego w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
17.09.2013 13:17 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.299.2013 Z DNIA 11
września 2013 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2013r."

(Tomasz Przyszlak)
17.09.2013 13:17 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.298.2013 Z DNIA 10
września 2013 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
17.09.2013 13:17 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.297.2013 Z DNIA 10
września 2013 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu
płatności zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
17.09.2013 13:17 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.296.2013 Z DNIA 10
września 2013 R.
w sprawie zmiany umowy dzierżawy części nieruchomości
oznaczonej nr geodezyjnym 432/6 (po podziale), położonej w
obrębie 3 miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
17.09.2013 13:17 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.295.2013 Z DNIA 9
września 2013 R.
W sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie
wyłożonego do publicznego wglądu, projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego
planem miejscowym Nr 52."

(Tomasz Przyszlak)
17.09.2013 13:17 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.294.2013 Z DNIA 9
września 2013 R.
w sprawie odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia
na raty zaległości czynszowych związanych z użytkowaniem
lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
17.09.2013 13:17 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.293.2013 Z DNIA 6
września 2013 R.
w sprawie zmiany umowy dzierżawy części nieruchomości
oznaczonej nr geodezyjnym 278, położonej w obrębie 6
miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
13.09.2013 15:01 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.284.2013 Z DNIA 3
września 2013 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2013r."

(Tomasz Przyszlak)
13.09.2013 15:01 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P.0050.284.2013 Z DNIA 3
września 2013 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2013r.

(Tomasz Przyszlak)
12.09.2013 10:24 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)