PODSTAWA PRAWNA
Art. 59 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 788)

W ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem USC powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

WYMAGANE DOKUMENTY
- podanie (podanie do pobrania w załączniku)
- dowód osobisty
- sentencja wyroku sądu

OPŁATY SKARBOWE
Czynność urzędowa - 11 zł
płatne w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na konto:

Gmina Miejska Lubin
59-300 Lubin
ul. Kilińskiego 10

PeKaO S.A.

03 1240 3464 1111 0010 2751 1223


TERMIN ZAŁATWIENIA
Niezwłocznie.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA
Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, pok. 8,10,12,
tel. 74 68231, 74 68230, 74 68229.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oświadczenie - Oświadczenie osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacji i Kadr
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:21.08.2013 14:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:21.08.2013 14:28