WYMAGANE DOKUMENTY:
- wypełniony formularz „Wniosek o wydanie odpisu aktu”
- dowód osobisty
- dowód uiszczenia opłaty
 
OPŁATY SKARBOWE:
22zł – za wydanie odpisu skróconego; 33zł za wydanie odpisu zupełnego, dokonana w kasie Urzędu – pokój nr 30 lub na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin, Nr konta 03 1240 3464 1111 0010 2751 1223
 
TERMIN ZAŁATWIENIA:
w terminie 7 dni
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
komplet dokumentów należy złożyć w pokoju 8 lub 10 Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ul. Kilińskiego 10, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji odmownej wnosi się do wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lubinie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie
 
PODSTAWA PRAWNA:
art. 44 ust.1 pkt , 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U z 2016r. poz.2064)
 
ZAŁĄCZNIKI:
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Akta stanu cywilnego - Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacji i Kadr
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:20.08.2013 15:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:19.09.2018 13:41