Czerwiec 2013

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Czerwiec 2013
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:07.06.2013 13:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:05.07.2013 15:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
05.07.2013 15:23 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.224.2013 Z DNIA 28
czerwca 2013 R.
w sprawie rozwiązanie umowy dzierżawy części
nieruchomości z przeznaczeniem na cele rolnicze."

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2013 14:56 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.223.2013 Z DNIA 27
czerwca 2013 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych
oraz rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2013 14:56 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.222.2013 Z DNIA 25
czerwca 2013 R.
w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu
Oczyszczania Sp. z o.o. w Lubinie zadania własnego gminy
utrzymana czystości i porządku na terytorium Gminy
Miejskiej Lubin."

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2013 14:56 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.221.2013 Z DNIA 25
czerwca 2013 R.
w sprawie umorzenia należności przysługujących Gminie
Miejskiej Lubin."

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2013 14:56 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.220.2013 Z DNIA 25
czerwca 2013 R.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla pracowników
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2013 14:56 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.219.2013 Z DNIA 25
czerwca 2013 R.
w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do
reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin, na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej TERMAL S.A...."

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2013 14:56 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.218.2013 Z DNIA 24
czerwca 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2013 14:56 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.217.2013 Z DNIA 21
czerwca 2013 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2013 14:56 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.216.2013 Z DNIA 21
czerwca 2013 R.
w sprawie zmiany umowy dzierżawy nieruchomości z
przeznaczeniem na cele rolnicze."

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2013 14:56 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.215.2013 Z DNIA 21
czerwca 2013 R.
w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do
reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin na Zwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników TVL Sp. z o.o. w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2013 14:56 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.214.2013 Z DNIA 20
czerwca 2013 R.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
wykonywanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy
Miejskiej Lubin w roku 2013."

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2013 14:56 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.213.2013 Z DNIA 20
czerwca 2013 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2013 dla:
Urzędu Miejskiego w Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubinie"

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2013 14:56 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.212.2013 Z DNIA 20
czerwca 2013 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina w 2013r."

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2013 14:56 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.211.2013 Z DNIA 20
czerwca 2013 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2013 14:56 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.210.2013 Z DNIA 20
czerwca 2013 R.
w sprawie rozwiązanie umów dzierżawy części
nieruchomości z przeznaczeniem na cele rolnicze."

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2013 14:56 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.209.2013 Z DNIA 20
czerwca 2013 R.
w sprawie udzielenia pożyczki Miejskiemu Przedsiębiorstwu
Energetyki Cieplnej TERMAL S.A. w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
21.06.2013 14:37 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.208.2013 Z DNIA 18
czerwca 2013 R.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie Lubin - miasto bez wykluczenia cyfrowego,
współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju..."

(Tomasz Przyszlak)
21.06.2013 14:37 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.207.2013 Z DNIA 14
czerwca 2013 R.
w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego
nieograniczonego lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w
użytkowanie wieczyste związanych z lokalami ułamkowych
części gruntu."

(Tomasz Przyszlak)
21.06.2013 14:37 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.206.2013 Z DNIA 13
czerwca 2013 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
21.06.2013 14:37 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.205.2013 Z DNIA 13
czerwca 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
21.06.2013 14:37 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.204.2013 Z DNIA 13
czerwca 2013 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
21.06.2013 14:37 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.203.2013 Z DNIA 13
czerwca 2013 R.
w sprawie odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia
na raty zaległości czynszowych związanych z użytkowaniem
lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
21.06.2013 14:37 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.202.2013 Z DNIA 13
czerwca 2013 R.
w sprawie zbycia na rzecz dotychczasowych najemców lokali
mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
21.06.2013 14:37 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.201.2013 Z DNIA 11
czerwca 2013 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2013 dla:
Urzędu Miejskiego w Lubinie oraz jednostek oświatowych w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
21.06.2013 14:37 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.200.2013 Z DNIA 11
czerwca 2013 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2013r."

(Tomasz Przyszlak)
21.06.2013 14:37 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.199.2013 Z DNIA 5
czerwca 2013 R.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie w drodze aportu
lokalu użytkowego."

(Tomasz Przyszlak)
21.06.2013 14:37 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.198.2013 Z DNIA 5
czerwca 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
07.06.2013 13:41 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)