Maj 2013

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Maj 2013
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:21.05.2013 14:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:14.06.2013 08:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
14.06.2013 08:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.194.2013 Z DNIA 31
maja 2013 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2013 dla:
Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w
Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
14.06.2013 08:13 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P.0050.194.2013 Z DNIA 31
maja 2013 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2013 dla:
Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w
Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubinie.

(Tomasz Przyszlak)
14.06.2013 08:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.193.2013 Z DNIA 31
maja 2013 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2013r."

(Tomasz Przyszlak)
14.06.2013 08:12 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P.0050.193.2013 Z DNIA 31
maja 2013 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2013r.

(Tomasz Przyszlak)
07.06.2013 13:10 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.194.2013 Z DNIA 31
maja 2013 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2013 dla:
Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w
Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
07.06.2013 13:10 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.193.2013 Z DNIA 31
maja 2013 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2013r."

(Tomasz Przyszlak)
07.06.2013 13:10 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.192.2013 Z DNIA 31
maja 2013 R.
w sprawie odmowy oddania w użytkowanie wieczyste części
nieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
07.06.2013 13:10 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.191.2013 Z DNIA 31
maja 2013 R.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności oraz
oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości jako terenu
dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
07.06.2013 13:10 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.190.2013 Z DNIA 31
maja 2013 R.
w sprawie odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia
na raty zaległości czynszowych związanych z użytkowaniem
lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
07.06.2013 13:10 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.189.2013 Z DNIA 31
maja 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
07.06.2013 13:10 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.188.2013 Z DNIA 29
maja 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
07.06.2013 13:10 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.187.2013 Z DNIA 29
maja 2013 R.
w sprawie odmowy wydzierżawienia nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
07.06.2013 13:10 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.186.2013 Z DNIA 29
maja 2013 R.
w sprawie jednorazowej spłaty pozostałej części rat
należnych za nabycie prawa własności nieruchomości
oznaczonej nr geodezyjnym 122/16, położonej w obrębie 8
miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
07.06.2013 13:10 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.185.2013 Z DNIA 29
maja 2013 R.
w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
07.06.2013 13:10 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.184.2013 Z DNIA 28
maja 2013 R.
w sprawie zmiany w składzie Miejskiego Zespołu
Interdyscyplinarnego w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
07.06.2013 13:10 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.183.2013 Z DNIA 27
maja 2013 R.
w sprawie odmowy zbycia oraz oddania w użytkowanie
wieczyste części nieruchomości jako terenu dodatkowego na
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
07.06.2013 13:10 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.182.2013 Z DNIA 27
maja 2013 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
07.06.2013 13:10 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.181.2013 Z DNIA 27
maja 2013 R.
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2013 dla: Urzędu
Miejskiego w Lubinie, placówek oświatowych w Lubinie
oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
07.06.2013 13:10 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.180.2013 Z DNIA 24
maja 2013 R.
w sprawie udzielenia pożyczki Starostwu Powiatowemu w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
29.05.2013 15:25 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.179.2013 Z DNIA 24
maja 2013 R.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Lubinie za 2012r."

(Tomasz Przyszlak)
29.05.2013 15:25 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.178.2013 Z DNIA 24
maja 2013 R.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum
Kultury MUZA w Lubinie za 2012r."

(Tomasz Przyszlak)
29.05.2013 15:25 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.177.2013 Z DNIA 24
maja 2013 R.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka
Kultury Wzgórze Zamkowe w Lubinie za 2012r."

(Tomasz Przyszlak)
29.05.2013 15:25 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.176.2013 Z DNIA 24
maja 2013 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
29.05.2013 15:25 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.175.2013 Z DNIA 24
maja 2013 R.
w sprawie ogłoszenia informacji za 2012 rok, o której mowa
w art. 37 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych."

(Tomasz Przyszlak)
29.05.2013 15:25 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.174.2013 Z DNIA 20
maja 2013 R.
w sprawie nałożenia obowiązku uzupełnienia etatu w
placówkach oświatowych."

(Tomasz Przyszlak)
29.05.2013 15:25 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.173.2013 Z DNIA 20
maja 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
29.05.2013 15:25 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.172.2013 Z DNIA 17
maja 2013 R.
w sprawie dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na cele
rekreacyjno - ogrodnicze oraz na cele rolnicze."

(Tomasz Przyszlak)
29.05.2013 15:25 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.171.2013 Z DNIA 17
maja 2013 R.
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
29.05.2013 15:25 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.170.2013 Z DNIA 16
maja 2013 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
29.05.2013 15:25 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.169.2013 Z DNIA 15
maja 2013 R.
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego jednostki
samorządu terytorialnego organowi stanowiącemu."

(Tomasz Przyszlak)
29.05.2013 15:25 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.168.2013 Z DNIA 15
maja 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
29.05.2013 15:25 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.167.2013 Z DNIA 14
maja 2013 R.
w sprawie zamknięcia zadań inwestycyjnych i przekazania
środków trwałych."

(Tomasz Przyszlak)
29.05.2013 15:25 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.166.2013 Z DNIA 13
maja 2013 R.
zmieniające zarządzenie P.0050.650.2011 z dnia 22 grudnia
2011r."

(Tomasz Przyszlak)