1. Organem ewidencyjnym dla przedsiębiorców jest Minister właściwy do spraw gospodarki. Niezbędne informację dotyczące ewidencji działalności gospodarczej znajdują się na stronie www.ceidg.gov.pl, lub Centrum Pomocy przedsiębiorcy  biznes.gov.pl
 
Uruchomiona jest także dla Państwa infolinia – 801 055 088
 
2. Przedsiębiorca, lub pełnomocnik powinien składać wniosek CEIDG-1 osobiście w dowolnym Urzędzie Miejskim, lub urzędzie Gminy (niema rejonizacji). Jeśli wniosek CEIDG-1 prześle listem poleconym, wówczas własnoręczność podpisu na wniosku powinna być poświadczona notarialnie.
 
Więcej informacji na:
Ewidencja działalności gospodarczej
 
Podstawy Prawne:
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646);
 
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647);
 
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 649);
 
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 650);
 
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r. poz. 648).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Działalność gospodarcza - Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:19.09.2011 11:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:24.12.2019 13:03