PODSTAWA PRAWNA
- przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 110, poz. 968 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. (Dz. U. Nr 208, poz. 2026) 

WYMAGANE DOKUMENTY
Oryginał mandatu karnego

OPŁATY
bez opłat

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY / ODPOWIEDZI
przesłanie dowodu wpłaty do kasy

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
- Wydziałem merytoryczny – Straż Miejska w Lubinie,
- Egzekwowanie należności - Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Lubinie

TRYB ODWOŁAWCZY
brak - na poziomie księgowości

UWAGI
· Po upływie terminu do dokonania wpłaty do Urzędu Skarbowego na terenie którego zamieszkuje dłużnik przesyłany jest tytuł wykonawczy.
· Poborca Skarbowy, wraz z należnością główną pobiera koszty związane z egzekucją w/w należności.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Gmina Miejska Lubin

PeKaO S.A. Oddział Wrocław

03 1240 3464 1111 0010 2751 1223

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Mandaty karne kredytowe - Egzekwowanie należności z tytułu w/w należności
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 08:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:23.12.2009 09:30