Grudzień 2010

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Grudzień 2010
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:14.12.2010 13:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:11.01.2011 12:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.01.2011 12:42 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-563/2010 Z DNIA 9
grudnia 2010 R.
w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji
zadania publicznego określonego we wniosku złożonym przez
Międzyszkolny Klub Sportowy „CUPRUM” - Lubin Sekcja
Łyżwiarstwa Szybkiego z siedzibą..."

(Tomasz Przyszlak)
11.01.2011 12:42 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-562/2010 Z DNIA 9
grudnia 2010 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego dla Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
11.01.2011 12:42 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-561/2010 Z DNIA 9
grudnia 2010 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego dla placówek
oświatowych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
11.01.2011 12:42 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-560/2010 Z DNIA 9
grudnia 2010 R.
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
11.01.2011 12:42 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-559/2010 Z DNIA 9
grudnia 2010 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2010r."

(Tomasz Przyszlak)
11.01.2011 12:42 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-558/2010 Z DNIA 9
grudnia 2010 R.
w sprawie umorzenia należności dotyczących przejazdu
komunikacją miejską bez biletu."

(Tomasz Przyszlak)
11.01.2011 12:42 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-557/2010 Z DNIA 8
grudnia 2010 R.
w sprawie obciążenia służebnością przesyłu
nieruchomości o nr geodezyjnych 257/5, 257/23, 257/28,
położonych w obrębie 4 miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
11.01.2011 12:42 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-556/2010 Z DNIA 8
grudnia 2010 R.
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
11.01.2011 12:42 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-555/2010 Z DNIA 8
grudnia 2010 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
11.01.2011 12:42 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-554/2010 Z DNIA 8
grudnia 2010 R.
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oraz
udzielenia pełnomocnictwa dla Naczelnika i Zastępcy
Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami, Architektury i
Ochrony Środowiska..."

(Tomasz Przyszlak)
11.01.2011 12:42 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-553/2010 Z DNIA 8
grudnia 2010 R.
w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej."

(Tomasz Przyszlak)
11.01.2011 12:42 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-552/2010 Z DNIA 8
grudnia 2010 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
11.01.2011 12:42 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-551/2010 Z DNIA 8
grudnia 2010 R.
w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa
własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr
geodezyjnym 60, o powierzchni 1 4955m2, położonej w
obrębie 1 miasta Lubina..."

(Tomasz Przyszlak)
11.01.2011 12:42 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-550/2010 Z DNIA 8
grudnia 2010 R.
w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa
własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr
geodezyjnym 211/2, o powierzchni 105m2, położonej w
obrębie 5 miasta Lubina..."

(Tomasz Przyszlak)
11.01.2011 09:48 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 13:24 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)