Październik 2010

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Październik 2010
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:27.10.2010 22:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:11.01.2011 09:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.01.2011 09:47 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 14:14 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-475/2010 Z DNIA 29
października 2010 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2010r."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 14:13 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P. 0151-475/2010 Z DNIA
29 października 2010 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2010r.

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:58 Zmieniono tytuł załącznika z "ZARZĄDZENIE P.
0151-480/2010 Z DNIA29 października 2010 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego." na
"ZARZĄDZENIE P. 0151-480/2010 Z DNIA 29 października 2010
R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-480/2010 Z DNIA29
października 2010 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-479/2010 Z DNIA 29
października 2010 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu
płatności, zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-478/2010 Z DNIA 29
października 2010 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego dla Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-477/2010 Z DNIA 29
października 2010 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego dla placówek
oświatowych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-476/2010 Z DNIA 29
października 2010 R.
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-475/2010 Z DNIA 29
października 2010 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2010r."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-474/2010 Z DNIA 27
października 2010 R.
w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-473/2010 Z DNIA 27
października 2010 R.
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste, w celu poprawy
warunków zagospodarowania, nieruchomości oznaczonej nr
geodezyjnym 223 (przed podziałem), położonej w obrębie 3
miasta Lubina oraz..."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-472/2010 Z DNIA 27
października 2010 R.
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-471/2010 Z DNIA 26
października 2010 R.
w sprawie powołania Operatorów Informatycznej Obsługi
Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Lubina w
związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw oraz...."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-470/2010 Z DNIA 25
października 2010 R.
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-469/2010 Z DNIA 25
października 2010 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-468/2010 Z DNIA 22
października 2010 R.
w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Lubina
P.0151-144/2008 z dnia 28 marca 2008r."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-467/2010 Z DNIA 22
października 2010 R.
w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Lubina
P.0151-60/2008 z dnia 8 lutego 2008r."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-466/2010 Z DNIA 22
października 2010 R.
w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Lubina
P.0151-59/2008 z dnia 8 lutego 2008r."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-465/2010 Z DNIA 22
października 2010 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego dla Miejskiego
Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-464/2010 Z DNIA 22
października 2010 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego dla Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-463/2010 Z DNIA 22
października 2010 R.
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-462/2010 Z DNIA 22
października 2010 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2010r."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-461/2010 Z DNIA 22
października 2010 R.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z
wykonania budżetu miasta Lubina za III kwartał 2010 roku."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-460/2010 Z DNIA 21
października 2010 R.
w sprawie zmiany stawki opłat rocznych z tytułu oddania w
użytkowanie wieczyste nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-459/2010 Z DNIA 20
października 2010 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-458/2010 Z DNIA 20
października 2010 R.
w sprawie dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na cele
rolnicze."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-457/2010 Z DNIA 19
października 2010 R.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Naczelnika i
Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki
Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska do zawierania i
przedłuża..."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-456/2010 Z DNIA 19
października 2010 R.
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-455/2010 Z DNIA 19
października 2010 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu
płatności, zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-454/2010 Z DNIA 19
października 2010 R.
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-453/2010 Z DNIA 19
października 2010 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-452/2010 Z DNIA 18
października 2010 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat
rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-451/2010 Z DNIA 18
października 2010 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Lubina
na 2010 rok dla placówek oświatowych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-450/2010 Z DNIA 15
października 2010 R.
w sprawie użyczenia nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-449/2010 Z DNIA 14
października 2010 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-448/2010 Z DNIA 13
października 2010 R.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji, przez organizacje
pozarządowe w 2010r."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-447/2010 Z DNIA 13
października 2010 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego dla placówek
oświatowych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-446/2010 Z DNIA 13
października 2010 R.
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-445/2010 Z DNIA 13
października 2010 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2010r."

(Tomasz Przyszlak)
09.11.2010 10:21 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-444/2010 Z DNIA 11
października 2010 R.
w sprawie odmowy umorzenia zaległości z tytułu
użytkowania lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
09.11.2010 10:20 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P. 0151-444/2010 Z DNIA
11 października 2010 R.
w sprawie odmowy umorzenia zaległości z tytułu
użytkowania lokalu mieszkalnego.

(Tomasz Przyszlak)
02.11.2010 14:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-423/2010 Z DNIA 1
października 2010 R.
w sprawie powołania Koordynatora Gminnego w związku z
wyborami rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz
bezpośrednim wyborze wójta burmistrza i prezydenta
miasta..."

(Tomasz Przyszlak)
02.11.2010 14:12 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P. 0151-423/2010 Z DNIA 1
października 2010 R.
w sprawie powołania Koordynatora Gminnego w związku z
wyborami rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz
bezpośrednim wyborze wójta burmistrza i prezydenta
miasta...

(Tomasz Przyszlak)
27.10.2010 22:15 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)