Lipiec 2010

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Lipiec 2010
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:21.07.2010 12:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:11.01.2011 09:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.01.2011 09:47 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
30.08.2010 12:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-296/2010 Z DNIA 6
lipca 2010 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
30.08.2010 12:34 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P. 0151-296/2010 Z DNIA 6
lipca 2010 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał.

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 12:51 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P. 0151-347/2010 Z DNIA
28 lipca 2010 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 243/31,
o powierzchni użytkowej 447m2, położonej w obrębie 2
miasta Lubina.

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 12:51 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P. 0151-348/2010 Z DNIA
28 lipca 2010 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 855/63,
o powierzchni użytkowej 324m2, położonej w obrębie 8
miasta Lubina.

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 12:51 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P. 0151-349/2010 Z DNIA
29 lipca 2010 R.
w sprawie przekazania w trwały zarząd nieruchomości
zabudowanych, położonych w Lubinie.

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 12:51 Usunięto załącznik INFORMACJA
Numery Zarządzeń P.0151-337 – 346/2010 nie zostały
wykorzystane

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 12:50 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-349/2010 Z DNIA 29
lipca 2010 R.
w sprawie przekazania w trwały zarząd nieruchomości
zabudowanych, położonych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 12:50 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-348/2010 Z DNIA 28
lipca 2010 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 855/63,
o powierzchni użytkowej 324m2, położonej w obrębie 8
miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 12:50 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-347/2010 Z DNIA 28
lipca 2010 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 243/31,
o powierzchni użytkowej 447m2, położonej w obrębie 2
miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 12:50 Dodano załącznik "INFORMACJA
Numery Zarządzeń P.0151-337 – 346/2010 nie zostały
wykorzystane"

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 12:48 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-349/2010 Z DNIA 29
lipca 2010 R.
w sprawie przekazania w trwały zarząd nieruchomości
zabudowanych, położonych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 12:48 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-348/2010 Z DNIA 28
lipca 2010 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 855/63,
o powierzchni użytkowej 324m2, położonej w obrębie 8
miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 12:48 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-347/2010 Z DNIA 28
lipca 2010 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 243/31,
o powierzchni użytkowej 447m2, położonej w obrębie 2
miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 12:48 Dodano załącznik "INFORMACJA
Numery Zarządzeń P.0151-337 – 346/2010 nie zostały
wykorzystane"

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 11:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-336/2010 Z DNIA 23
lipca 2010 R.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z
wykonania budżetu miasta Lubina za II kwartał 2010 roku."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 11:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-335/2010 Z DNIA 22
lipca 2010 R.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia organizacji
i zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 11:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-334/2010 Z DNIA 21
lipca 2010 R.
w sprawie zbycia na rzecz dotychczasowych najemców lokali
mieszkalnych oraz udzielenia pełnomocnictwa Naczelnikowi i
Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki
Gruntami, Rolnictwa i Ochrony..."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 11:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-333/2010 Z DNIA 21
lipca 2010 R.
sprawie odmowy zamiany nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 11:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-332/2010 Z DNIA 21
lipca 2010 R.
sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego części
nieruchomości oraz udzielenia pełnomocnictwa dla
Naczelnika i Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji,
Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony..."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 11:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-331/2010 Z DNIA 21
lipca 2010 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego dla Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 11:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-330/2010 Z DNIA 21
lipca 2010 R.
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 11:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-329/2010 Z DNIA 21
lipca 2010 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2010r."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 11:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-328/2010 Z DNIA 21
lipca 2010 R.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Naczelnika i
Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki
Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie
Miejskim w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 11:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-327/2010 Z DNIA 20
lipca 2010 R.
w sprawie powołania Komisji konkursowej wyłaniającej
kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr
10 w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 11:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-326/2010 Z DNIA 16
lipca 2010 R.
w sprawie zmiany stawki opłat rocznych z tytułu oddania w
użytkowanie wieczyste nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 11:34 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-325/2010 Z DNIA 15
lipca 2010 R.
w sprawie odmowy sprzedaży prawa własności nieruchomości
gruntowej oznaczonej nr geodezyjnymi: 290/3, 290/4 i 289, o
powierzchni 18266m2, położonej w obrębie 10 miasta
Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 11:34 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-324/2010 Z DNIA 15
lipca 2010 R.
w sprawie zmiany stawki opłat rocznych z tytułu oddania w
użytkowanie wieczyste nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 11:34 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-323/2010 Z DNIA 14
lipca 2010 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 11:34 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-322/2010 Z DNIA 14
lipca 2010 R.
w sprawie rozłożenia na raty kwoty należnej za nabycie
prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr
geodezyjnym 35/2, położonej w obrębie 4 miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 11:34 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-321/2010 Z DNIA 13
lipca 2010 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego dla placówek
oświatowych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 11:34 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-320/2010 Z DNIA 13
lipca 2010 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego dla Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 11:34 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-319/2010 Z DNIA 13
lipca 2010 R.
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 11:34 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-318/2010 Z DNIA 13
lipca 2010 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2010r."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 11:34 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-317/2010 Z DNIA 12
lipca 2010 R.
w sprawie dzierżawy części nieruchomości oznaczonej nr
geodezyjnym 176/17, położonej w obrębie 9 miasta
Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 11:34 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-316/2010 Z DNIA 12
lipca 2010 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 1170/8,
o powierzchni użytkowej 59m2, położonej w obrębie 3
miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 11:34 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-315/2010 Z DNIA 9
lipca 2010 R.
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 11:34 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-314/2010 Z DNIA 9
lipca 2010 R.
w sprawie użyczenia nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 11:34 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-313/2010 Z DNIA 8
lipca 2010 R.
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 11:34 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-312/2010 Z DNIA 8
lipca 2010 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2010r."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 11:34 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-311/2010 Z DNIA 8
lipca 2010 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 1170/7,
o powierzchni użytkowej 27m2, położonej w obrębie 3
miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 11:34 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-310/2010 Z DNIA 8
lipca 2010 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 1170/6,
o powierzchni użytkowej 27m2, położonej w obrębie 3
miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 11:34 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-309/2010 Z DNIA 8
lipca 2010 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 1170/5,
o powierzchni użytkowej 54m2, położonej w obrębie 3
miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 11:34 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-308/2010 Z DNIA 8
lipca 2010 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 1170/4,
o powierzchni użytkowej 54m2, położonej w obrębie 3
miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 11:34 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-307/2010 Z DNIA 8
lipca 2010 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonych nr geodezyjnymi:
1170/2 i 1170/3, o powierzchni użytkowej 108m2,
położonej w obrębie 3 miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 11:34 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-306/2010 Z DNIA 8
lipca 2010 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 1170/1,
o powierzchni użytkowej 79m2, położonej w obrębie 3
miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2010 12:03 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)