Maj 2010

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Maj 2010
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:25.05.2010 13:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:11.01.2011 09:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.01.2011 09:47 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
07.07.2010 09:03 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-217/ro/2010 Z DNIA
31 maja 2010 R.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia organizacji
i zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
07.07.2010 09:03 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P. 0151-217/ro/2010 Z
DNIA 31 maja 2010 R.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia organizacji
i zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Lubinie.

(Tomasz Przyszlak)
07.07.2010 09:02 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-217/ro/2010 Z DNIA
31 maja 2010 R.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia organizacji
i zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2010 11:06 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-217/2010 Z DNIA 31
maja 2010 R.
w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do
reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin, na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „TERMAL”...."

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2010 11:06 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-216/2010 Z DNIA 31
maja 2010 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego dla Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2010 11:06 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-215/2010 Z DNIA 31
maja 2010 R.
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2010 11:06 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-214/2010 Z DNIA 31
maja 2010 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2010r."

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2010 11:06 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-213/2010 Z DNIA 31
maja 2010 R.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla
przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej."

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2010 11:06 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-212/2010 Z DNIA 28
maja 2010 R.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o
wykonaniu budżetu miasta Lubina za 2009 rok."

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2010 11:06 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-211/2010 Z DNIA 27
maja 2010 R.
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce
o nr geodezyjnym 981/2, położonej w obrębie 3 miasta
Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2010 11:06 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-210/2010 Z DNIA 25
maja 2010 R.
w sprawie zmiany stawki opłat rocznych z tytułu oddania w
użytkowanie wieczyste nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2010 11:06 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-209/2010 Z DNIA 24
maja 2010 R.
w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa
własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr
geodezyjnym 251, o powierzchni 75m2, położonej w obrębie
5 miasta Lubina oraz udzielenia..."

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2010 11:06 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-208/2010 Z DNIA 21
maja 2010 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2010 11:06 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-207/2010 Z DNIA 21
maja 2010 R.
w sprawie obniżenia czynszu za dzierżawę gruntu
oznaczonego nr geodezyjnym 59, położonego w obrębie 8
miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2010 11:06 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-206/2010 Z DNIA 21
maja 2010 R.
w sprawie powołania Koordynatora Gminnego oraz Operatorów
Obsługi Informatycznej obwodowych komisji wyborczych w
związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonymi na dzień 20...."

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2010 11:06 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-205/2010 Z DNIA 20
maja 2010 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2010 11:05 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-204/2010 Z DNIA 19
maja 2010 R.
w sprawie zwolnienia z obowiązkowego tygodniowego wymiaru
zajęć dydaktycznych."

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2010 11:05 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-203/2010 Z DNIA 19
maja 2010 R.
w sprawie nałożenia obowiązku uzupełnienia etatu w
placówce oświatowej."

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2010 11:05 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-202/2010 Z DNIA 19
maja 2010 R.
w sprawie zaopiniowania kandydatur na stanowisko
wicedyrektora w placówkach oświatowych."

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2010 11:05 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-201/2010 Z DNIA 19
maja 2010 R.
w sprawie zwolnienia z obowiązkowego, tygodniowego wymiaru
godzin nauczycieli którym powierzono stanowiska kierownicze
w roku szkolnym 2010/2011."

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2010 11:05 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-200/2010 Z DNIA 19
maja 2010 R.
w sprawie: -sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego
prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr
geodezyjnym 164/3, o powierzchni 4378m2, położonej w
obrębie 6 miasta Lubina; -udzielenia.."

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2010 11:05 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-199/2010 Z DNIA 19
maja 2010 R.
w sprawie zamiany nieruchomości oraz udzielenia
pełnomocnictwa dla Naczelnika i Zastępcy Naczelnika
Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska do zawarcia jednoosobowo...."

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2010 11:05 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-198/2010 Z DNIA 19
maja 2010 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 855/197,
o powierzchni użytkowej 410m2, położonej w obrębie 8
miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
02.07.2010 11:05 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-197/2010 Z DNIA 19
maja 2010 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 855/130,
o powierzchni użytkowej 253m2, położonej w obrębie 8
miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
25.05.2010 13:01 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)