Styczeń 2010

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Styczeń 2010
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:16.02.2010 10:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:11.01.2011 09:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.01.2011 09:46 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
16.02.2010 11:14 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-46/2010 Z DNIA 29
stycznia 2010 R.
w sprawie: -uchylenia Zarządzenia P.0151-534/2009 z dnia 2
grudnia 2009r., -oddania w użytkowanie wieczyste
nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 243/9 o powierzchni
18 m2, -udzielenia..."

(Tomasz Przyszlak)
16.02.2010 11:14 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-45/2010 Z DNIA 29
stycznia 2010 R.
w sprawie zmiany Zarządzenia P.0151-201/2009 z dnia 22 maja
2009r. oraz udzielenia pełnomocnictwa dla Naczelnika i
Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki
Gruntami, Rolnictwa i Ochrony..."

(Tomasz Przyszlak)
16.02.2010 11:14 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-44/2010 Z DNIA 29
stycznia 2010 R.
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste, w celu poprawy
warunków zagospodarowania, części nieruchomości
oznaczonej nr geodezyjnym 257/19, położonej w obrębie 4
miasta Lubina oraz udzielenia..."

(Tomasz Przyszlak)
16.02.2010 11:14 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-43/2010 Z DNIA 29
stycznia 2010 R.
w sprawie dzierżawy gruntu oznaczonego nr geodezyjnymi:
339/15, 339/18 o powierzchni 18000 m2, położonych w
obrębie 6 miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
16.02.2010 11:14 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-42/2010 Z DNIA 29
stycznia 2010 R.
w sprawie nabycia nieruchomości oraz udzielenia
pełnomocnictwa dla Naczelnika i Zastępcy Naczelnika
Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska..."

(Tomasz Przyszlak)
16.02.2010 11:14 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-41/2010 Z DNIA 29
stycznia 2010 R.
w sprawie nabycia nieruchomości oraz udzielenia
pełnomocnictwa dla Naczelnika i Zastępcy Naczelnika
Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska..."

(Tomasz Przyszlak)
16.02.2010 11:09 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-40/2010 Z DNIA 28
stycznia 2010 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
16.02.2010 11:09 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-39/2010 Z DNIA 28
stycznia 2010 R.
w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do
reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin, na Nadzwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników Lubińskiej Spółki Inwestycyjnej
Sp. z o.o. w likwidacji w Lubinie"

(Tomasz Przyszlak)
16.02.2010 11:09 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-38/2010 Z DNIA 27
stycznia 2010 R.
w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr
geodezyjnym 385/3, o powierzchni 1005 m2 położonej w
obrębie 9 miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
16.02.2010 11:09 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-37/2010 Z DNIA 27
stycznia 2010 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
16.02.2010 11:09 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-36/2010 Z DNIA 26
stycznia 2010 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu
płatności, zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
16.02.2010 11:09 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-35/2010 Z DNIA 26
stycznia 2010 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
16.02.2010 11:09 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-34/2010 Z DNIA 26
stycznia 2010 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 728/147,
o powierzchni 23m², położonej w obrębie 8 miasta
Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
16.02.2010 11:09 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-33/2010 Z DNIA 25
stycznia 2010 R.
w sprawie: -sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych
nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 1067/2, o
powierzchni 1449m2, położonej w obrębie 3 miasta Lubina,
-udzielenia..."

(Tomasz Przyszlak)
16.02.2010 11:09 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-32/2010 Z DNIA 25
stycznia 2010 R.
w sprawie dofinansowania dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Lubinie w 2010r."

(Tomasz Przyszlak)
16.02.2010 11:09 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-31/2010 Z DNIA 25
stycznia 2010 R.
w sprawie: -sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego
nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 175/3, o
powierzchni 1702m2, położonej w obrębie 5 miasta Lubina,
-udzielenia...."

(Tomasz Przyszlak)
16.02.2010 11:09 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-30/2010 Z DNIA 25
stycznia 2010 R.
w sprawie: -sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych
nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 282, o
powierzchni 422m2, położonej w obrębie 4 miasta Lubina,
- udzielenia..."

(Tomasz Przyszlak)
16.02.2010 11:09 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-29/2010 Z DNIA 25
stycznia 2010 R.
w sprawie: -sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego
nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 139/1, o
powierzchni 986m2, położonej w obrębie 6 miasta Lubina,
-udzielenia..."

(Tomasz Przyszlak)
16.02.2010 11:09 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-28/2010 Z DNIA 25
stycznia 2010 R.
w sprawie: -sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych
nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 1067/1, o
powierzchni 766m2, położonej w obrębie 3 miasta Lubina,
-udzielenia...."

(Tomasz Przyszlak)
16.02.2010 11:09 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-27/2010 Z DNIA 22
stycznia 2010 R.
w sprawie dzierżawy nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
16.02.2010 11:09 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-26/2010 Z DNIA 22
stycznia 2010 R.
w sprawie wypowiedzenia umów dzierżawy nieruchomości z
przeznaczeniem na cele rolnicze."

(Tomasz Przyszlak)
16.02.2010 11:09 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-25/2010 Z DNIA 21
stycznia 2010 R.
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych
Gminy Miejskiej Lubin, do dokonywania przeniesień w planie
dochodów własnych."

(Tomasz Przyszlak)
16.02.2010 11:09 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-24/2010 Z DNIA 21
stycznia 2010 R.
w sprawie przekazania środka trwałego na rzecz Zarządu
Cmentarzy Komunalnych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
16.02.2010 11:09 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-23/2010 Z DNIA 20
stycznia 2010 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 164/52,
o powierzchni 1675m², położonej w obrębie 8 miasta
Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
16.02.2010 11:09 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-22/2010 Z DNIA 19
stycznia 2010 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
16.02.2010 11:09 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-21/2010 Z DNIA 18
stycznia 2010 R.
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)