Zgodnie z art. 11b ustawy o samorządzie gminnym działalność organów gminy jest jawna, zaś zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy. §7a ust. 6 Statutu Miasta Lubina reguluje, iż wgląd do dokumentów lub informacji następuje na wniosek osoby zainteresowanej, na terenie Urzędu Miejskiego i w obecności pracownika Urzędu, w terminie 14 dni od złożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony do 30 dni. Udostępnienie polega na umożliwieniu osobie zainteresowanej przeglądania akt oraz sporządzania z nich notatek i odpisów.
Udostępnienie dokumentów dotyczących Rejestru zamówień publicznych następuje w pokoju 106 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Lubinie.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr zamówień publicznych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:29.10.2008 11:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:24.03.2021 08:13