Listopad 2009

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Listopad 2009
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:19.11.2009 15:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:11.01.2011 09:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.01.2011 09:46 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.12.2009 09:11 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-506/2009 Z DNIA 23
listopada 2009 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2009 09:11 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-523/2009 Z DNIA 30
listopada 2009 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Lubina
na 2009 rok dla placówek oświatowych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2009 09:11 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-522/2009 Z DNIA 27
listopada 2009 R.
w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2009 09:11 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-521/2009 Z DNIA 27
listopada 2009 R.
w sprawie dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na cele
rolnicze."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2009 09:11 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-520/2009 Z DNIA 27
listopada 2009 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonych nr geodezyjnymi:
660/8, 660/29, 660/59, o łącznej powierzchni 1351 m²,
położonych w obrębie 8....."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2009 09:11 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-519/2009 Z DNIA 26
listopada 2009 R.
w sprawie odmowy umorzenia zaległości z tytułu
użytkowania lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2009 09:11 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-518/2009 Z DNIA 26
listopada 2009 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Lubina
na 2009 rok dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2009 09:11 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-517/2009 Z DNIA 26
listopada 2009 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2009r."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2009 09:04 Usunięto załącznik P506_09.rtf
(Tomasz Przyszlak)
14.12.2009 09:02 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-516/2009 Z DNIA 26
listopada 2009 R.
w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do
publicznego wglądu, projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem
miejscowym nr 46."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2009 09:02 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-515/2009 Z DNIA 25
listopada 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty kwoty należnej za nabycie
prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr
geodezyjnym 257/29, położonej w obrębie 4 miasta
Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2009 09:02 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-514/2009 Z DNIA 25
listopada 2009 R.
w sprawie zmiany stawki opłat rocznych z tytułu oddania w
użytkowanie wieczyste nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2009 09:02 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-513/2009 Z DNIA 24
listopada 2009 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 855/102,
o powierzchni 660 m², położonej w obrębie 8 miasta
Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2009 09:02 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-512/2009 Z DNIA 24
listopada 2009 R.
w sprawie sposobu i terminów zagospodarowania
nieruchomości obejmującej działki oznaczone nr
geodezyjnymi: 660/8, 660/29 i 660/59, położone w obrębie
8 miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2009 09:02 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-511/2009 Z DNIA 24
listopada 2009 R.
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2009 09:02 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-510/2009 Z DNIA 24
listopada 2009 R.
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2009 09:02 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-509/2009 Z DNIA 24
listopada 2009 R.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2009 09:02 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-508/2009 Z DNIA 23
listopada 2009 R.
w sprawie dzierżawy nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2009 09:02 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-507/2009 Z DNIA 23
listopada 2009 R.
w sprawie nabycia, w celu poprawy warunków zagospodarowania
części nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 666 (przed
podziałem), położonej w obrębie 3 miasta Lubina oraz..."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2009 09:02 Dodano załącznik "P506_09.rtf" (Tomasz Przyszlak)
14.12.2009 09:02 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-505/2009 Z DNIA 23
listopada 2009 R.
w sprawie zmiany stawki opłat rocznych z tytułu oddania w
użytkowanie wieczyste nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2009 09:02 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-504/2009 Z DNIA 23
listopada 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu
płatności, zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2009 09:02 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-503/2009 Z DNIA 23
listopada 2009 R.
w sprawie odmowy umorzenia zaległości Gminy Miejskiej
Lubin z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2009 09:02 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-502/2009 Z DNIA 20
listopada 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty kwoty należnej za nabycie
prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr
geodezyjnym 149/5, położonej w obrębie 6 miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2009 09:02 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-501/2009 Z DNIA 20
listopada 2009 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2009 09:02 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-500/2009 Z DNIA 16
listopada 2009 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2009 09:02 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-499/2009 Z DNIA 16
listopada 2009 R.
w sprawie odmowy umorzenia zaległości z tytułu
użytkowania lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2009 09:02 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-498/2009 Z DNIA 16
listopada 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokali."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2009 09:02 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-497/2009 Z DNIA 12
listopada 2009 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
19.11.2009 15:06 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)