Strona główna biuletynu
URZĄD MIEJSKI W LUBINIE
  

ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin
infolinia: 0-800 700 703
tel.
+48 (76) 74 68 100

fax: +48 (76) 74 68 267, 74 68 200

e-mail: kontakt@um.lubin.pl

skrytka ePUAP: /um-lubin/skrytka

 

GMINA MIEJSKA LUBIN

NIP 692-22-53-959

REGON 390647535

 

URZĄD MIEJSKI W LUBINIE

NIP 692-17-49-983

REGON  000526073

 

Nr konta (wpłaty, opłaty skarbowe, podatki, mandaty):
PeKaO S.A. 03 1240 3464 1111 0010 2751 1223
Nr konta (wadia, zabezpieczenia umów):
PeKaO S.A. 08 1240 3464 1111 0010 2750 7835
Nr konta (udostępnienie danych adresowych):
PeKaO S.A. 82 1240 3464 1111 0010 2750 4078
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubinie dostępny jest pod adresem:

www.bip.um.lubin.pl