Urząd Miejski w Lubinie
ul. Jana Kilińskiego 10, 59-300 Lubin
tel. 76 307 05 47  /  76 307 08 08  /  76 307 06 68
fax: 76 753 00 99
e-mail: kontakt@um.lubin.pl
ePUAP Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /um-lubin/SkrytkaESP
 

Skargi, wnioski, interwencje mieszkańców

tel. 76 307 04 96
 

GMINA MIEJSKA LUBIN
NIP 692-22-53-959
REGON 390647535
Nr konta – RACHUNEK BIEŻĄCY GMINY (subwencje, udziały, dotacje, należności pobierane przez US,opłata eksploatacyjna):
PeKaO S.A. 68 1240 3464 1111 0010 6566 4518
 
URZĄD MIEJSKI W LUBINIE
NIP 692-17-49-983
REGON  000526073
Nr konta – DOCHODY URZĘDU (podatki i opłaty, dochody z mienia, mandaty, różne opłaty skarbowa, za zezwolenia na alkohol, zajęcie pasa drogowego):
PeKaO S.A. 03 1240 3464 1111 0010 2751 1223

Nr konta – WYDATKI URZĘDU (opłaty za udostępnienie danych adresowych):
PeKaO S.A. 82 1240 3464 1111 0010 2750 4078

Nr konta – SUMY DEPOZYTOWE (wadia, depozyty, zabezpieczenie umów):
PeKaO S.A. 08 1240 3464 1111 0010 2750 7835